Pracownik

Ważne dokumenty

Regulaminy Zarządzenia ZFŚS PPK

Regulaminy

pobierz plik  Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Nauki642 KB

pobierz plik Kodeks etyczny studenta

Kodeks etyczny studenta34 KB

pobierz plik Kodeks etyczny środowiska akademickiego

Kodeks etyczny środowiska akademickiego451 KB

pobierz plik Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego1 MB

pobierz plik Organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akdemickiego 2020/2021

Organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akdemickiego 2020/20212 MB

pobierz plik Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny17 MB

pobierz plik Regulamin organizacyjny (obowiązujący do 28.07.2022 r.)

Regulamin organizacyjny (obowiązujący do 28.07.2022 r.)17 MB

pobierz plik Regulamin pracy (obowiązujący od 01.07.2022 r.)

Regulamin pracy (obowiązujący od 01.07.2022 r.)18 MB

pobierz plik Regulamin pracy (obowiązujący od 08.07.2019 r. do 30.06.2022 r.)

Regulamin pracy (obowiązujący od 08.07.2019 r. do 30.06.2022 r.)12 MB

pobierz plik Regulamin pracy - ANEKS NR 1 (obowiązujący od 08.07.2019 r. do 30.06.2022 r.)

Regulamin pracy - ANEKS NR 1 (obowiązujący od 08.07.2019 r. do 30.06.2022 r.)446 KB

pobierz plik Regulamin pracy - ANEKS NR 2 (obowiązujący od 08.07.2019 r. do 30.06.2022 r.)

Regulamin pracy - ANEKS NR 2 (obowiązujący od 08.07.2019 r. do 30.06.2022 r.)15 MB

pobierz plik Regulamin pracy - ANEKS NR 3 (obowiązujący od 08.07.2019 r. do 30.06.2022 r.)

Regulamin pracy - ANEKS NR 3 (obowiązujący od 08.07.2019 r. do 30.06.2022 r.)1 MB

pobierz plik Regulamin pracy - ANEKS NR 4 (obowiązujący od 08.07.2019 r. do 30.06.2022 r.)

Regulamin pracy - ANEKS NR 4 (obowiązujący od 08.07.2019 r. do 30.06.2022 r.)8 MB

pobierz plik Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora1 MB

pobierz plik Regulamin przyznawania Odznaki Absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Regulamin przyznawania Odznaki Absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne2 MB

pobierz plik Regulamin sesji egzaminacyjnej

Regulamin sesji egzaminacyjnej2 MB

pobierz plik Regulamin studiów (obowiązujący od 01.10.2019 r.)

Regulamin studiów (obowiązujący od 01.10.2019 r.)2 MB

pobierz plik Regulamin Studiów - wersja angielska (Rules of study)

Regulamin Studiów - wersja angielska (Rules of study)324 KB

pobierz plik Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego (obowiązujący od 01.10.2022 r.)

Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego (obowiązujący od 01.10.2022 r.)12 MB

pobierz plik Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych4 MB

pobierz plik Regulamin sesji egzaminacyjnej Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego (obowiązujący od 01.10.2022 r.)

Regulamin sesji egzaminacyjnej Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego (obowiązujący od 01.10.2022 r.)2 MB

pobierz plik Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych (obowiązujący od 28.03.2022 r.)

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych (obowiązujący od 28.03.2022 r.)9 MB

pobierz plik Regulamin wyborczy

Regulamin wyborczy7 MB

pobierz plik Regulamin wynagradzania (obowiązujący od 15.09.2021 r.)

Regulamin wynagradzania (obowiązujący od 15.09.2021 r.)6 MB

pobierz plik Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni

Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni1 MB

pobierz plik Statut Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego (obowiązujący od 01.10.2022 r.)

Statut Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego (obowiązujący od 01.10.2022 r.)16 MB

pobierz plik Statut (obowiązujący od 27.09.2021 r.)

Statut (obowiązujący od 27.09.2021 r.)16 MB

pobierz plik Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów

Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów4 MB

pobierz plik Wytyczne w zakresie tworzenia i dostosowania programów studiów (obowiązujący od 28.03.2022 r.)

Wytyczne w zakresie tworzenia i dostosowania programów studiów (obowiązujący od 28.03.2022 r.)5 MB

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK to powszechne, systematyczne rozwiązanie, które umożliwia pracownikom gromadzenie pieniędzy na przyszłość, przy zaangażowaniu pracodawców i państwa. W obliczu zachodzących w Polsce zmian demograficznych – starzenia się społeczeństwa - uczestnictwo w PPK jest koniecznością, by na emeryturze nie być skazanym wyłącznie na niską emeryturę z ZUS.

Instytucją zarządzającą środkami pracowników w ramach PPK jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU) należące do Grupy PZU.

PPK w praktyce…
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia programu, jednak dla pracownika jest on dobrowolny. Zgodnie z ustawą, pracodawca zawiera umowę o prowadzenie w imieniu wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnych i rentowych przez co najmniej 3 miesiące i znajdują się w przedziale wiekowym 18-55 lat, chyba że pracownik złoży pracodawcy oświadczenie o rezygnacji z odprowadzenia wpłat. Jednak po okresie 4 lat w obowiązku pracodawcy jest poinformowanie pracownika o ponownym zapisie do programu (istnieje możliwość ponownego złożenia oświadczeniu o rezygnacji z odprowadzenia wpłat). Natomiast pracownicy powyżej 55. roku życia, a przed ukończeniem 70 lat nie zostaną automatycznie zapisani, chyba że złożą pracodawcy deklaracje przystąpienia do PPK.

 

Programy studiów Erasmus +