Uczelnia

Baza wiedzy

Kontakt

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. dostępności

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

ul. Batorego 64E pok. E10

 

dr Elżbieta Woźnicka

Koordynator
ds. dostępności

Materiały szkoleniowe i filmy instruktażowe

Znajdziesz tu elektroniczną wersję materiałów szkoleniowych zgodnych z tematyką przeprowadzonych szkoleń dla pracowników Ansb oraz materiałów wypracowanych w ramach dostosowania zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (OZN).

 

Filmy instruktażowe do prowadzenia zajęć W-F

 • Elementy metodyki kształcenia ruchowego -prezentacja
 • Przykładowy trening dla osób z niepełnosprawnością ruchu
 • Przykładowy trening dla osób z niepełnosprawnością słuchu
 • Przykładowy trening dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Przykładowy trening dla osób w spektrum autyzmu

Filmy instruktażowe dostępne są dla dydaktyków ANSB w BON.

Nauczanie języków obcych dla OZN

 • Szkolenie e-learningowe- nauczanie języków obcych osób z niepełnosprawnościami
 • Tutorial- nauczanie języków obcych osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie

 • Diagnoza potrzeb i funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim (w tym z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)

Szkolenie

 • Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi, w tym ze spektrum Autyzmu.

Szkolenie

 • Techniki radzenia sobie z agresją studenta oraz własnymi emocjami w trudnych sytuacjach, trening kontroli stresu i relaksacji.

Szkolenie

 • Warsztaty z prostego języka i tekstu łatwego do czytania i rozumienia (Easy to read) oraz tworzenia dostępnych dokumentów w Pakiecie Office.

Szkolenie

 • Zasady pierwszej pomocy oraz zasady ewakuacji z uwzględnieniem procedur odnoszących się do osób z niepełnosprawnościami.

 

Szkolenie

 • Język migowy- poziom podstawowy .

 

Pliki do pobrania
pobierz plik Język migowy

Język migowy1 MB

Szkolenie

 • Różnorodność i integracja (diversity & inclusion).

 

Szkolenie

 • Praca z grupą, praca z dorosłymi, osobami ze zróżnicowanymi potrzebami (Experiential Learning Model).

 

Szkolenie

 • Podnoszenie jakości obsługi klienta- studenta w działach obsługi. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni.

 

Szkolenie

 • Komunikacja motywująca (motivating communication).

 

Szkolenie

 • Przygotowywanie stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG.

 

Szkolenie

 • Informatyczne narzędzia dydaktyczne wykorzystywane w sposób dostępny.

 

Szkolenie

 • Aktywizujące metody dydaktyczne w zróżnicowanej grupie.

 

Wsparcie w egzaminach Niepełnosprawność ruchu