Kolegium Społeczno-Ekonomiczne

Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość

dostępne moduły:

Funkcjonowanie i finansowanie przedsiębiorstw

Rachunkowość i podatki

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Zarządzanie

dostępne moduły:

Nowoczesne zarządzanie Biznesem

Zarządzanie usługami TSL (Transport Spedycja Logistyka)

Studia II stopnia: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

dostępne moduły:

Menedżer usług publicznych

Menedżer procesów biznesowych

Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

dostępne moduły:

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

Pilot mechanik samolotu ultralekkiego

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Administracja

dostępne moduły:

Samorząd terytorialny

Administracja gospodarcza

Instytut Nauk Społecznych

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Pedagogika

dostępne moduły:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pedagogika szkolna z edukacją medialną

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Studia II stopnia: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Pedagogika

dostępne moduły:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

Pedagogika szkolna z edukacją medialną

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią i profilaktyką społeczną

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia jednolite magisterskie: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Skład Rady Kolegium Społeczno-Ekonomicznego

  1. dr Piotr Miller, prof. ANSB - Dziekan Kolegium, Przewodniczący Rady Kolegium
  2. dr Barbara Dembowska, prof. ANSB - Prorektor ds. Kształcenia
  3. dr hab. Dorota Burzyńska - Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
  4. dr Alojzy Pilich, prof. ANSB - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie
  5. dr Małgorzata Potoczna - Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
  6. mgr Kinga Kwiatkowska - Kierownik Biura Karier
  7. mgr Katarzyna Frankowicz-Magdziarz - Specjalista w Biurze Obsługi Studenta (Dział Dydaktyczny)
  8. mgr Konstanty Marat - Przedstawiciel Otoczenia Społeczno-gospodarczego, Skierniewicka Izba Gospodarcza
  9. Weronika Brzezińska - Przedstawiciel Studentów Kolegium
Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne