Uczelnia

Niepełnosprawność ruchu

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. dostępności

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

ul. Batorego 64E pok. E10

 

dr Elżbieta Woźnicka

Koordynator
ds. dostępności

Akademia Nauk Stosowanych stara się tworzyć środowisko akademickie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchu ANSB zapewnia Ci udogodnienia takie jak:

  • Usprawnienia architektoniczne, dzięki którym możesz swobodnie poruszać się po terenie kampusu oraz uczelni ANSB dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak: parkingi dla osób z niepełnosprawnościami, windy, podjazdy, rampy podjazdowe, dostosowane toalety. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w zakładce, Uczelnia/Dostępność/Wsparcie Architektoniczne
  • Dostosowanie wykładów do Twoich indywidualnych potrzeb na pisemny wniosek złożony do BON. Usprawnienia mogą dotyczyć np. zezwolenia na pomoc asystenta przy wykonywaniu przez Ciebie zadań manualnych, zezwolenie na uczestniczenie na zajęciach online i inne, które możesz ustalić z Koordynatorem ds. dostępności.
  • Dostosowanie egzaminów do Twoich indywidualnych potrzeb na pisemny wniosek złożony do BON. Usprawnienia mogą dotyczyć np. wydłużenia dla Ciebie czasu trwania egzaminu lub zaliczenia, zamiana formy egzaminu lub zaliczenia pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny i inne, które możesz ustalić z Koordynatorem ds. dostępności.
  • Bezpłatne wsparcie psychologiczne w siedzibie Stowarzyszenia Wspólna Troska przy ul. Batorego 64H, 96-100 Skierniewice.
Baza wiedzy Niepełnosprawność wzroku