Stypendium Programu PO WER
Student

Stypendium Programu PO WER

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)

Środki finansowe z Programu PO WER są przeznaczone na stypendia dla:

  1. Studentów wyjeżdżających na studia do krajów członkowskich Unii Europejskiej otrzymujących stypendia socjalne.
  2. Studentów niepełnosprawnych przy wyjazdach na studia lub praktykę do krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Stypendium Ministra Inne stypendia