Skróty

eduroam

O projekcie eduroam w ANSB Jak korzystać Regulamin

osoba

Wsparcie techniczne

godziny przyjęć

pon. - pt. 8:00 - 16:00

 

O projekcie

Eduroam (Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem edukacyjnym, którego głównym założeniem jest udostępnianie bezpiecznego dostępu do Internetu pracownikom i studentom instytucji akademickich.

Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Dostęp do eduroam jest współtworzony przez wszystkie instytucje, które z niego korzystają. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).

Eduroam w Polsce jest dostępny poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER. Infrastruktura eduroam w Polsce została zbudowana w ramach projektu PLATON.

eduroam w ANSB

Z sieci eduroam na Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego mogą korzystać wszyscy pracownicy oraz studenci ANSB, a także pracownicy i studenci innych instytucji uczestniczących w projekcie. Lista polskich instytucji będących członkiem eduroam, dostępna jest na stronie eduroam.pl.

Zasięg rozgłaszania sieci "eduroam" obejmuje budynki C, E, F, G kampusu ANSB.  

Jak korzystać

Korzystanie z sieci eduroam wymaga uwierzytelnienia osoby podejmującej próbę połączenia.
Dane uwierzytelniające różnią się w zależności od typu użytkownika (student, pracownik).

 

Dane dla Studenta

Nazwa sieci WiFi: eduroam
Login: NR_ALBUMU@ansb.pl (np. 1234@ansb.pl)
Hasło: jak hasło do USOSweb

 

Dane dla Pracownika

Nazwa sieci WiFi: eduroam
Login: służbowy mail (np. jkowalski@ansb.pl)
Hasło: jak hasło do USOSweb (dla pracownika administracyjnego - hasło do komputera)

 

Do wykonania prawidłowego połączenia z siecią eduroam w ANSB, należy postępować według poniższych instrukcji w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Windows

1. Z listy dostępny sieci wifi wybieramy „eduroam” i klikamy przycisk „połącz”, widoczny pod wybrany siecią

2. W nowym oknie wprowadzamy login w postaci NR_ALBUMU@ansb.pl (student) lub adres mailowy (pracownik) oraz swoje hasło i zatwierdzamy

3. Potwierdzamy chęć połączenia się z siecią "eduroam" klikając "Połącz"

Android

1. Z listy dostępny sieci wifi wybieramy „eduroam”.

2. Wprowadzamy login w postaci NR_ALBUMU@ansb.pl (student) lub adres mailowy (pracownik) oraz swoje hasło, wybieramy "Nie sprawdzaj certyfikatu"  i klikamy połącz

iOS

1.W zakładce Ustawienia wybieramy zarządzanie sieciami Wi-Fi
2.Po upewnieniu się że sieć Wi-Fi jest włączona, wybieramy sieć eduroam

3. W nowym oknie wprowadzamy login w postaci NR_ALBUMU@ansb.pl (student) lub adres mailowy (pracownik) oraz swoje hasło i klikamy „Połącz"

4. Po pojawieniu się okna z certyfikatem klikamy "Zaufaj"

 

Linux

1. Otwórz ustawienia sieci Wi-Fi

2. Authentication ustawiamy na Protected EAP (PEAP)

3. Inner authentication istawiamy na MSCHAPv2

4. Zaznaczamy pole "No CA certificate is required"

5. Wpisujemy swoje poświadczenia po czym klikamy "connect"

Regulamin

Korzystanie z sieci eduroam jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz obliguje do jego przestrzegania:

Microsoft 365 USOSweb