Kandydat

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Zarejestruj się online

 • Zarejestruj się na stronie System IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy online
1- rejestracja
krok 2

Wydrukuj wypełnione dokumenty

 • Wypełnij dokumenty dostępne w Systemie IRK i wydrukuj je.
2. wydruk
krok 3 

Złóż komplet dokumentów w Biurze Obsługi Studenta

Poniższe dokumenty złóż w zamykanej papierowej teczce:

 • ankieta osobowa ze zdjęciem (wydruk z systemu IRK)
 • informacja o kandydacie na studia (wydruk z systemu IRK)
 • ankieta informacyjna dla kandydata na studia (wydruk z systemu IRK)
 • dowód opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie przelewu lub blankiet z poczty)
 • kopia dokumentu stanowiącego podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia:
  • kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (kandydaci na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie)
  • kopia dyplomu ukończenia studiów (kandydaci na studia II stopnia)
  • kopia suplementu ukończenia studiów (kandydaci na studia II stopnia)
 • do wglądu oryginał dokumentu stanowiącego podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia:
  • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach z egzaminu maturalnego (kandydaci na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie)
  • dyplom ukończenia studiów (kandydaci na studia II stopnia)
  • oryginał suplementu ukończenia studiów (kandydaci na studia II stopnia)

 

Teczka z dokumentami powinna być opisana w następujący sposób:

 • nazwisko i imię
 • adres zamieszkania
 • wybrany kierunek studiów
3. złóż dokumenty
krok 7

Badania lekarskie

Na poniższe kierunki wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania:

 • Ogrodnictwo
 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo medyczne

Po przyjęciu na poniższe kierunki kandydat zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe zaświadczenia:

 • Pielęgniarstwo – WZW oraz z sanepidu o wykonanych badaniach na nosicielstwo
 • Pedagogika – z sanepidu o wykonanych badaniach na nosicielstwo
 • Ratownictwo medyczne – WZW oraz z sanepidu o wykonanych badaniach na nosicielstwo
7. badania
krok 4

Postępowanie kwalifikacyjne

Kwalifikacja kandydatów na studia jest prowadzona w oparciu o:

 • wyniki egzaminu maturalnego (studia I stopnia i jednolite studia magisterskie)
 • średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, umieszczonych w suplemencie do dyplomu (studia II stopnia)
4. postepowanie kwalifikacyjne
krok 5

Ogłoszenie wyników

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów ogłaszane są w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia)

5. Ogłoszenie wyników
krok 6

Procedura odwoławcza

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji ds. doboru kandydatów.

6. procedura odwolawcza
Warunki rekrutacji Wyniki rekrutacji