Uczelnia

Niepełnosprawność słuchu

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. dostępności

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

ul. Batorego 64E pok. E10

 

dr Elżbieta Woźnicka

Koordynator
ds. dostępności

Akademia Nauk Stosowanych stara się tworzyć środowisko akademickie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością wzroku ANSB zapewnia Ci udogodnienia takie jak:

  • Dostosowanie wykładów do Twoich indywidualnych potrzeb na pisemny wniosek złożony do BON. Usprawnienia mogą dotyczyć np. wydłużenie czasu na przygotowanie prac etapowych, zezwolenie na uczestniczenie na zajęciach online i inne, które możesz ustalić z Koordynatorem ds. dostępności.
  • Dostosowanie egzaminów do Twoich indywidualnych potrzeb na pisemny wniosek złożony do BON. Usprawnienia mogą dotyczyć np. wydłużenia dla Ciebie czasu trwania egzaminu lub zaliczenia, zamiana formy egzaminu lub zaliczenia pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny i inne, które możesz ustalić z Koordynatorem ds. dostępności
  • Masz możliwość bezpośredniego skontaktowania się z Tłumaczem Języka Migowego za pomocą ikony znajdującej się w prawym dolnym rogu strony uczelni lub za pośrednictwem strony internetowej tłumacz.migam.org. Połączenie z tłumaczem PJM usprawni przeprowadzenie rozmowy z pracownikami w każdym dziale funkcjonującym na ANSB tj. Biuro Obsługi Studenta, Biblioteka, Biuro Karier.
  • Pętla Indukcyjna, czyli system wspomagania słuchu o dużym zasięgu znajdująca się w Auli Budynek E. Skorzystanie z pętli indukcyjnej możliwe jest jedynie jeśli korzystasz z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego wyposażonego w cewkę Telefoniczną (T).
  • Przenośna pętla indukcyjna, czyli system wspomagania słuchu, który możesz wykorzystać na terenie całej uczelni. Skorzystanie z pętli indukcyjnej możliwe jest jedynie jeśli korzystasz z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego wyposażonego w cewkę Telefoniczną (T).
  • Bezpłatne wsparcie psychologiczne w siedzibie Stowarzyszenia Wspólna Troska przy ul. Batorego 64H, 96-100 Skierniewice.

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych lub opisów poszczególnych rozwiązań znajdują się w odpowiednich zakładkach w sekcji „Dostępność”

Niepełnosprawność wzroku Niepełnosprawność intelektualna