Uczelnia

Niepełnosprawność wzroku

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. dostępności

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

ul. Batorego 64E pok. E10

 

dr Elżbieta Woźnicka

Koordynator
ds. dostępności

Akademia Nauk Stosowanych stara się tworzyć środowisko akademickie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością wzroku ANSB zapewnia Ci udogodnienia takie jak:

 • Dostosowanie wykładów do Twoich indywidualnych potrzeb na pisemny wniosek złożony do BON. Usprawnienia mogą dotyczyć np. zezwolenia na pomoc asystenta przy wykonywaniu przez Ciebie zadań manualnych, zezwolenie na uczestniczenie na zajęciach online i inne, które możesz ustalić z Koordynatorem ds. dostępności.
 • Dostosowanie egzaminów do Twoich indywidualnych potrzeb na pisemny wniosek złożony do BON. Usprawnienia mogą dotyczyć np. wydłużenia dla Ciebie czasu trwania egzaminu lub zaliczenia, zamiana formy egzaminu lub zaliczenia pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny i inne, które możesz ustalić z Koordynatorem ds. dostępności
 • Plany tyflograficzne, które umożliwią Ci swobodną nawigację po kampusie. Główny plan tyflograficzny informujący o rozmieszczeniu budynków i dróg znajduje się w odległości około 20 metrów od bramy wjazdowej od ulicy Batorego po prawej stronie chodnika. Plany tyflograficzne dotyczące rozmieszczenia pomieszczeń na danym piętrze znajdują się na każdym piętrze w holu w Budynku C, E i F
 • Oznaczenia pomieszczeń w formie tabliczek w alfabecie Braille’a, które pozwolą Ci odnaleźć intersujące Cię pomieszczenie takie jak: winda, toaleta czy sale dydaktyczne
 • Na klatkach schodowych znajdują się balustrady ochronne, na których przymocowane są nakładki z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, które wskażą Ci odpowiednie piętro.
 • Oznaczenia powierzchni szklanych zwiększające bezpieczeństwo w szczególności jeśli jesteś osobą słabowidzącą. Oznaczenia powierzchni szklanych pozwolą Ci zidentyfikować przeszkodę i minimalizować ryzyko kolizji.
 • Oznaczenia schodów za pomocą taśmy antypoślizgowej zwiększają kontrast wizualny pomiędzy stopniami a otoczeniem, ale również pomogą w orientacji i minimalizują ryzyko upadku wskazując granice pierwszego i ostatniego stopnia schodów.
 • Specjalistyczne stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowania, które umożliwią Ci swobodną obsługę komputera np. powiększanie tekstu i obrazu do 60 razy, pakiet syntezatorów mowy o naturalnej intonacji (polskojęzyczne, anglojęzyczne, niemieckojęzyczne), oprogramowanie umożliwiające przekonwertowanie dokumentów (Microsoft Word) do formatu dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku i inne.
 • Lupa elektroniczna powiększająca działająca na zasadzie kamery, która przenosi powiększony obraz i pozwoli Ci swobodnie odczytać informacje.
 • Dyktafon, dzięki któremu możesz zarejestrować dźwięk, aby później ponownie go odtworzyć
 • Bezpłatne wsparcie psychologiczne w siedzibie Stowarzyszenia Wspólna Troska przy ul. Batorego 64H, 96-100 Skierniewice.

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych lub opisów poszczególnych rozwiązań znajdują się w odpowiednich zakładkach w sekcji „Dostępność”

Niepełnosprawność ruchu Niepełnosprawność słuchu