Uczelnia

Władze

Władze rektorskie Władze Kolegialne Władze Administracyjne

Władze Rektorskie

Rektor

dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. ANSB

profil USOS

Prorektor ds. ogólnych i rozwoju

dr Daniel Stos,
prof. ANSB

profil USOS

Prorektor ds. kształcenia

dr Barbara Dembowska,
prof. ANSB

profil USOS

Władze Kolegialne

Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego

dr Piotr Miller,
prof. ANSB

profil USOS

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie

dr Alojzy Pilich, prof. ANSB

profil USOS

Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu

dr hab. Dorota Burzyńska

profil USOS

Dyrektor Instytutu
Nauk Społecznych


DR GRAŻYNA CĘCELEK, PROF. ANSB

profil USOS

Dziekan Kolegium Medyczno–Przyrodniczo-Technicznego

dr Joanna Soin, prof. ANSB

profil USOS

Dyrektor Instytutu
Nauk Przyrodniczych

prof. dr hab. Wojciech Stępień

profil USOS

Dyrektor Instytutu
Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mielicki

profil USOS

Dyrektor Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek,
prof. ANSB

profil USOS

Władze Administracyjne

Kanclerz

mgr inż. Jacek Śmiłowski

Kwestor

mgr Agnieszka Broniarek

Dyrektor Biblioteki

mgr Katarzyna Seliga

Struktura Uczelni