Kandydat

Wyniki rekrutacji

Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2022 roku

Informacja o wynikach rekrutacji będzie przekazana wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Uczelni.

Rekrutacja krok po kroku