Samorząd studencki
Student

Samorząd studencki

Kontakt

telefon

+48 667 653 003

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach, to działalność studencka zrzeszająca studentów, którzy chcą zrobić coś wykraczającego poza zajęcia na uczelni.

Czym się zajmuje Samorząd?

Celem URSS jest praca na rzecz braci studenckiej, dbanie o prawa studentów, ale także czuwanie nad wypełnianiem przez nich obowiązków wynikających ze statusu studenta, rozwiązywanie bieżących problemów Żaków oraz organizowanie życia studenckiego na naszej uczelni - koordynowanie działań organizacji studenckich, w tym kół naukowych, i organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych takich jak: fuksówki, juwenalia czy słodkie mikołajki.

Samorząd studencki współuczestniczy w zarządzaniu uczelnią, współdecyduje lub opiniuje decyzje podejmowane w sprawach dotyczących studentów, m.in. poprzez obecność przedstawicieli w Senacie ANSB, Radach Kolegiów, a także w komisjach (komisji stypendialnej, komisji dyscyplinarnej ds. studentów itp.).

Członkowie URSS reprezentują społeczność studencką również poza terenem uczelni, dbając o jej dobry wizerunek, m.in. Podczas Forum Uczelni Zawodowych, spotkań z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz licznych konferencji.

Należąc do samorządu, studenci mają niepowtarzalną okazję rozwijać swoje pasje i spełnić marzenia, które do tej pory wydawały się nierealne!

Przewodniczący:

Maria Lica

 

Zastępcy:

Klaudia Antosz, Ewa Pięcek

 

Sekretarz:

Aneta Banaszkiewicz

 

Członkowie URSS:

Damian Adamiec

Katarzyna Antosik

Aneta Barańczyk

Emilia Białek

Weronika Brzezińska

Klaudia Hac

Magdalena Kozioł

Bartosz Kusy

Natalia Lewandowska

Marta Paździerska

Dariusz Piwowarski

Amelia Skrzypczyńska

Damian Sobieraj

Zuzanna Witczak

Wiktoria Wójcik

AZS Biblioteka