Samorząd studencki
Student

Samorząd studencki

Kontakt

telefon

+48 667 653 003

Uczelniana Rada Samorządu Studentów Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach, to działalność studencka zrzeszająca studentów, którzy chcą zrobić coś wykraczającego poza zajęcia na uczelni.

Czym się zajmuje Samorząd?

Celem URSS jest praca na rzecz braci studenckiej, dbanie o prawa studentów, ale także czuwanie nad wypełnianiem przez nich obowiązków wynikających ze statusu studenta, rozwiązywanie bieżących problemów Żaków oraz organizowanie życia studenckiego na naszej uczelni - koordynowanie działań organizacji studenckich, w tym kół naukowych, i organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych takich jak: fuksówki, juwenalia czy słodkie mikołajki.

Samorząd studencki współuczestniczy w zarządzaniu uczelnią, współdecyduje lub opiniuje decyzje podejmowane w sprawach dotyczących studentów, m.in. poprzez obecność przedstawicieli w Senacie PUSB, Radach Kolegiów, a także w komisjach (komisji stypendialnej, komisji dyscyplinarnej ds. studentów itp.).

Członkowie URSS reprezentują społeczność studencką również poza terenem uczelni, dbając o jej dobry wizerunek, m.in. Podczas Forum Uczelni Zawodowych, spotkań z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz licznych konferencji.

Należąc do samorządu, studenci mają niepowtarzalną okazję rozwijać swoje pasje i spełnić marzenia, które do tej pory wydawały się nierealne!

Przewodniczący:

Emilia Laska

 

Zastępcy:

Klaudia Antosz, Ewa Pięcek

 

Sekretarz:

Aneta Banaszkiewicz

 

Członkowie URSS:

Katarzyna Antosik

Emilia Białek

Weronika Brzezińska

Maria Galińska

Klaudia Hac

Anna Lewandowska

Maria Lica

Amelia Skrzypczyńska

Dominika Szewczyk

Wiktoria Wójcik

AZS Biblioteka