Student

Administracja

Administracja:
Data publikacji: 01.06.2022

Nabór do II edycji Letniego Uniwersytetu

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego ogłasza rekrutację uczestników na zajęcia II edycji Letniego Uniwersytetu (w dniach 27.06-01.07.2022) w ramach projektu:

"PROGRESSIO – projekt podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego poprzez utworzenie i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór trwa od 1 do 10 czerwca 2022.

Więcej informacji

Data publikacji: 26.04.2022

Przeniesienie zajęć

Administracja II rok stacjonarne i Bezpieczeństwo Wewnętrzne II rok stacjonarne - zajęcia z dr H. Lewandowską zostają przełożone z dnia 28 kwietnia 2022r na dzień 14 czerwca 2022r.

Aktualności kierunkowe Bezpieczeństwo wewnętrzne