Student

Administracja

Administracja:
Data publikacji: 23.09.2022

Składanie wniosków stypendialnych

Składanie wniosków stypendialnych w terminie 26.09.2022 r. do 08.10.2022 r w godzinach pracy Biura Obsługi Studenta.

Data publikacji: 01.06.2022

Nabór do II edycji Letniego Uniwersytetu

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego ogłasza rekrutację uczestników na zajęcia II edycji Letniego Uniwersytetu (w dniach 27.06-01.07.2022) w ramach projektu:

"PROGRESSIO – projekt podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego poprzez utworzenie i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór trwa od 1 do 10 czerwca 2022.

Więcej informacji

Aktualności kierunkowe Bezpieczeństwo wewnętrzne