ikona Biblioteka

Biblioteka

Kontakt

ul. Batorego 64E pok. E9
96-100 Skierniewice

telefon

+48 46 834 40 19

GODZINY OTWARCIA:
PN   8:00 - 15:00
WT 8:00 - 18:00
ŚR 8:00 - 15:00
CZ 8:00 - 18:00
PT 8:00 - 15:00
SB 8:00 - 14:00
ND NIECZYNNE

 

zdjęcie poziom

W Bibliotece ANSB znajduje się ponad 15 tysięcy książek, jednostek wydawnictw ciągłych (m.in. zeszytów naukowych), czasopism fachowych i zbiorów specjalnych (kaset magnetofonowych, płyt CD/DVD). Liczba ta cały czas rośnie, bo oferta się poszerza.

Nasza biblioteka jest także miejscem działalności kulturalnej i dydaktycznej. Odbywają się tu wystawy oraz szkolenia biblioteczne dla studentów rozpoczynających naukę na uczelni. To tutaj uzyskać można informacje bibliograficzne, katalogowe i faktograficzne.

 

 

>15000

egzemplarzy woluminów
(liczba cały czas rośnie)

>300

jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych

54

tytułów z prasy fachowej

zobacz spis czasopism

60

stanowisk pracy indywidualnej

20

stanowisk komputerowych
w pracowni multimedialnej

Zasady działania biblioteki

 • Czytelnicy mogą samodzielnie poruszać się po bibliotece, ponieważ książki udostępniane są w wolnym dostępie.
 • Zbiory ułożone są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (zobacz wykaz działów)
 • W bibliotece i czytelni można korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Rada biblioteczna

W Uczelni działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.


Skład Rady Bibliotecznej:

 • dr Maciej Kozłowski - Przewodniczący,
 • dr Tomasz Krakowiak,
 • dr Jolanta Flanz,
 • mgr Katarzyna Seliga,
 • przedstawiciel samorządu studenckiego.


Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:

 • przedstawianie kandydatów na stanowisko dyrektora biblioteki głównej,
 • ustalanie kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej stosownie do potrzeb procesu dydaktycznego Uczelni,
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi struktury i organizacji biblioteki głównej oraz związanego z nią systemu biblioteczno-informacyjnego,
 • czuwanie nad rozwojem kadry bibliotecznej i wypowiadanie się w sprawach obsady stanowisk bibliotecznych,
 • określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
 • występowanie z wnioskami do Senatu i Rektora w sprawach związanych z działalnością i rozwojem biblioteki głównej,
 • opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki głównej.

Nowości biblioteczne

9 KWIETNIA 2024
 • Koźmiński A.K. : Zarządzanie. Nowe otwarcie,
 • Skoczylas D. : Krajowy system cyberbezpieczeństwa,
 • Rumsej D.J. : Statystyka dla bystrzaków,
 • Bielecka A. : Statysyka dla menedżerów,
 • Szpakowski M. K. : Przedsiębiorczość. Zarządzanie przedsiębiorstwem od A do Z,
 • Kusztelak P. : Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych,
 • Reeves M. : Maszyna kreatywności,
 • Rubenstein D.M. : Inwestorzy. Inspirujące rozmowy z mistrzami,
 • McMurry J. : Chemia organiczna t. 1,
 • McMurry J. : Chemia organiczna t. 4,
 • McMurry J. : Chemia organiczna t.5,
 • Bovhman A.A. : Countering cyber sabotage,
 • Bernik I. : Cybercrime and Cyberwarfare,
 • Pramanik S. : Cyber Security and Network Security,
 • Montasari R. : Countering Cyberterrorism,
 • Berg J.M. : Biochemia,
 • Wielka Księga Balneologii i Medycyny Fizykalnej t. 1,
 • Wielka Księga Balneologii i Medycyny Fizykalnej t.2
 • Kaniuk L. : Siła pędu,
 • Kaniuk L. : Anioł w piekle,
 • Pinkas J. : Współczesne wyzwania zdrowia publicznego,
 • Szołtysek J. : Logistyka zdrowotna teoria i praktyka,
 • Klepacki B. : Logistyka,
 • Szczepaniuk E. : Bezpieczeństwo struktur administracyjnych w warunkach zagrożeń cyberprzestrzeni państwa,
 • Chałubińska-Jentkiewicz : Ochrona informacji w cyberprzestrzeni,
 • Wojciechowska-Filipek S. : Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni,
 • Repetytorium matematyka,
 • Jaciubek M. : Podstawowe procedury pielęgniarskie
 • Hastings R. : Gdy regułą jest brak reguł,
 • Skwarek M. : AI w biznesie,
 • Fisher M. : W trybach chaosu,
 • Serwański T. : Marketing kulturowy,
 • Hickel J. : Mniej znaczy lepiej,
 • Tannenbaum S. : Skuteczne zespoły,
 • Cagan M. : Decyzyjni,
 • Aleksander W. : UX writing,
 • Minnaar J. : Korporacyjni rebelianci,
 • Gelles D. : Człowiek, który zniszczył kapitalizm,
 • Bavuso D. : Od pomysłu do marki,
 • Kowalska M. : Marketing relacji,
 • Revella A. : Buyer Persona,
 • Kotler P. : Marketing 5.0,
 • Young M. : Ogilvy o reklamie w epoce cyfrowej,
 • Lyons D. : Korpo - szczury,
 • Dutko M. : Biblia e-biznesu 3.0,
 • Tkaczyk P. : Zakamarki marki,
 • Tkaczyk P. : Narratologia,
 • Polko P. : Szefologika,
 • Rubin J. : Zwinnologia,
 • Haman W. : Zrozumieć zespół,
 • Żółkiewicz O. : Bądź agile zwinnie o HR i employer brandingu,
 • Wojciechowska K. : Customer Experience Management,
 • Kotarbiński J. : Marka 5.0,
 • Wadas K. : Nadaj życie marce.

Pomoce on-line

POMOCE ONLINE
http://www.vulcan.edu.pl/Strony/default.aspx Serwis bibliotekarz szkolny
https://www.ebib.pl EBIB - Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej
KSIĄŻKI DOSTĘPNE W INTERNECIE
http://www.bibliotekawszkole.pl Zasoby internetowe książki elektronicznej
http://www.pbw.lodz.pl Linki do bibliotek cyfrowych (e-booki, czasopisma, encyklopedie i słowniki, programy nauczania)
CZASOPISMA DOSTĘPNE W INTERNECIE
http://www.rzeczpospolita.pl Rzeczpospolita
http://www.wprost.pl Wprost
http://www.gazeta.pl Gazeta Wyborcza
http://www.panacea.pl/news.php?id=34 Panacea leki ziołowe
http://www.nature.com Nature
PRAWO
http://www.sejm.gov.pl Baza zawiera opisy aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od roku 1918 oraz ujednolicone teksty ustaw
http://www.student.lex.pl Serwis studentów prawa
BAZY DANYCH INSTYTUCJI RZĄDOWYCH
http://europa.eu/ Oficjalna strona Unii Europejskiej
PORTALE INTERENTOWE
http://www.onet.pl Onet.pl
http://www.wp.pl Wirtualna Polska
http://www.interia.pl Interia.pl
http://www.internetia.pl Internetia
http://www.gazeta.pl gazeta.pl
http://www.panoramafirm.pl Panorama Firm
http://kiosk.onet.pl Elektroniczne wydania czasopism papierowych
ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI W INTERNECIE
http://wiem.onet.pl Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna
http://encyklopedia.interia.pl Encyklopedia Internautica
http://encyklopedia.wp.pl Internetowa encyklopedia PWN
http://pl.bab.la Słownik językowy
http://www.wlanet.pl/poznaj/translator Translator firmy InterTran. Program tłumaczy teksty oraz strony internetowe w 29 językach
http://slownik.onet.pl Programy tłumaczące pojedyncze słowa
http://www.leksyka.pl Programy tłumaczące pojedyncze słowa
http://www.translate.pl Programy tłumaczące pojedyncze słowa
http://www.angielskopolski.com/ Tłumacz angielsko - polski i nie tylko
INFORMATYKA
http://www.wikipedia.pl Polska Wikipedia
https://www.computerworld.pl/slownik/techniczny/A/1.html Leksykon Teleinformatyka
http://www.wiw.pl/informatyka/slownik Słownik informatyczny
LITERATURA
http://so.pwn.pl Słownik ortograficzny
http://www.slownik-online.pl Słownik wyrazów obcych W. Kopalińskiego
http://www.wiw.pl/literatura Wirtualny Wszechświat Literatura
HISTORIA
http://www.historia.uw.edu.pl Cyberhistoria
BIOLOGIA
http://www.biologia.pl Serwis Biologia
https://www.medianauka.pl/biologia-portal Biologia w Internecie
http://www.wiw.pl/slowniki Dział Biologia udostępnia słownik pojęć z genetyki
MATEMATYKA I FIZYKA
http://www.wiw.pl/slowniki Słowniki fizyczne i matematyczne
http://www.nuclear.pl Portal Nuclear.pl - energia jądrowa
BAZY BIBLIOGRAFICZNE I TEKSTOWE
http://ken.pbw.lublin.pl Baza Kartoteka Zagadnieniowa rejestruje książki (w wyborze), fragmenty książek i artykuły z czasopism od 2000 roku
http://www.bg.uni.opole.pl Pedagog - baza Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego
http://baztech.icm.edu.pl Baza danych o zawartości około 500 polskich czasopism technicznych, tworzona przez biblioteki 22 instytucji. Zakres tematyczny, to nauki techniczne, nauki ścisłe oraz ochrona środowiska. Dokumenty źródłowe, to artykuły z czasopism, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, materiały z konferencji. Zakres chronologiczny od 1998 r. Tytuły artykułów i słowa kluczowe tworzone w języku polskim i angielskim
http://www.cbr.edu.pl/agrin/dbindex.html Baza danych SIBROL System Informacji o Badaniach Rolniczych. Zakres tematyczny bazy obejmuje rolnictwo, inżynierię rolniczą, hydrologię, rybactwo, leśnictwo, zasoby naturalne, zanieczyszczenie i ochronę środowiska, przemysł spożywczy, żywienie człowieka. Zasięg chronologiczny sięga od 1995 r., obecnie baza zawiera ok. 32 tys. rekordów, rocznie przybywa ok. 1,5 tys. opisów. W Internecie prezentowane są dane od 1999 roku. Baza aktualizowana jest raz w roku.
http://www.bn.org.pl Bibliografie książek polskich, Bibliografie czasopism polskich, Bibliografie dokumentów elektronicznych, Bibliografie artykułów z czasopism polskich
ADRESY WYSZUKIWAREK
http://encyklopedia.wp.pl Internetowa Encyklopedia PWN
http://encyklopedia.interia.pl Encyklopedia Internautica
http://encyklopedia.pwn.pl Encyklopedia Wydawnictwa Naukowego PWN
http://www.google.pl Google
http://www.onet.pl Onet.pl
http://www.wp.pl Wirtualna Polska
http://www.interia.pl Interia.pl
CZASOPISMA PSYCHOLOGICZNE
https://ipin.edu.pl/ IPiN - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
http://www.pismo.niebieskalinia.pl Dostępne są wybrane artykuły
http://www.remedium-psychologia.pl Dostępne są tylko fragmenty artykułów
http://www.swiatproblemow.pl Dostępne są tylko wybrane artykuły z numerów archiwalnych
CZASOPISMA PEDAGOGICZNE
http://www.edupress.pl/archiwum.php W dziale archiwum są dostępne numery archiwalne takich czasopism jak : "Wychowanie w Przedszkolu", "Biologia w szkole", "Fizyka w szkole", "Wiadomości historyczne", "Geografia w szkole", "Chemia w szkole", "Polonistyka", "Matematyka", "Życie szkoły"
http://www.glos.pl/ Głos Nauczycielski
REPOZYTORIA OTWARTE
http://www.opendoar.org/index.html OpenDOAR
http://roar.eprints.org/ Registry of Open Access Repositories
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories Disciplinary repositories
KATALOGI OTWARTYCH CZASOPISM
http://www.doaj.org DOAJ Directory of Open Access Journals
http://www.openj-gate.com/ Open J-Gate
http://www.e-journals.org/ E-journals.org
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ The Elektronische Zeitschriftenbibliothek
WITRYNY WYDAWCÓW CZASOPISM OA
http://www.plos.org Public Library of Science PLoS
http://www.biomedcentral.com/ BioMed Central
http://www.hindawi.com/journals/ Hindawi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ PubMed Central
MULTIWYSZYKIWARKI ZASOBÓW ARCHIWÓW I REPOZYTORIÓW
http://www.oclc.org/oaister/ OAIster
http://www.base-search.net/ BASE
WYSZUKIWARKI NAUKOWE
http://www.scirus.com/ Scirus
http://scholar.google.com/ Google Scholar
http://findarticles.com/ FindArticles
http://highwire.stanford.edu/ HighWire Press
WYSZUKIWARKI INNYCH ZASOBÓW OTWARTYCH
http://www.fbc.pionier.net.pl/owoc Federacja Bibliotek Cyfrowych
http://europeana.eu/portal/ Europeana
http://cnx.org/ Connections
http://www.oercommons.org/ OER Commons
http://academicearth.org/ Academic Earth
POMOC NAUKOWA
https://bibliotekapiastow.pl/dla-czytelnika/darmowe-ksiazki-i-czasopisma-online/ Darmowe książki i czasopisma online - Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie (bibliotekapiastow.pl)
http://www.ease.org.uk/guidelines/index.shtml Darmowy PDF polskie tłumaczenie "EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articeles to be Published in English"
BIBLITEKI CYFROWE W POLSCE
http://www.polona.pl Cyfrowa Biblioteka Narodowa
http://www.dbc.wroc.pl Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
http://www.staropolska.pl Staropolska On-line
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
http://kpbc.umk.pl/dlibra Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
http://mbc.malopolska.pl/dlibra Małopolska Biblioteka Cyfrowa
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa - Strona główna (up.krakow.pl)
https://biblioteka.wejherowo.pl/92-news/latest-news/1174-wejherowska-biblioteka-cyfrowa Wejherowska Biblioteka Cyfrowa (wejherowo.pl)
http://www.bg.agh.edu.pl/PL/index.php?p=ksiazki&skin=1 Biblioteka Główna Akademii Górniczo - Hutniczej
http://www.sbc.org.pl/dlibra Śląska Biblioteka Cyfrowa
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji - Strona główna (ore.edu.pl)
http://pbc.biaman.pl/dlibra Podlaska Biblioteka Cyfrowa
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra Cyfrowy Dolny Śląsk
http://www.biblos.pk.edu.pl/bc Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej
BIBLIOTEKI CYFROWE NA ŚWIECIE
https://www.bsz-bw.de/ Home - BSZ (bsz-bw.de)
https://www.loc.gov/collections/ Digital Collections, Available Online | Library of Congress (loc.gov)
http://www.archive.org/details/gutenberg Project Gutenberg
http://mdz.bib-bvb.de/digbib Bayerische StaatsBibliothek
http://www.icdlbooks.org International Children's Digital Library Foundation
http://www.archive.org/details/universallibrary Universal Library
http://www.ifla.org/II/diglib.htm Digital Libraries : Resources and Projects
BIBLIOTEKI POLSKIE – KATALOGI ON-LINE
https://katalog.biblioteka.ukw.edu.pl/ipac20/ipac.jsp?profile= Katalog Biblioteki UKW
https://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=3 CINIBA - CINIBA
http://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl katalog biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego
http://www.bu.uni.wroc.pl/katalog/ katalog biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego
http://katalog.bg.univ.gda.pl/ katalog biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
http://www.bu.umk.pl/ katalog biblioteki Uniwersytetu Toruńskiego
http://opac.biblio.cm.umk.pl/pl/wgbroker.exe?new+-access+top katalog biblioteki AM Toruń oraz CM Bydgoszcz
http://www.biblioteki.lodz.pl/ katalog biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
http://www.bg.utp.edu.pl/ katalog biblioteki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
http://www.bg.polsl.pl/ katalog biblioteki Politechniki Śląskiej
https://katalog.bg.pg.edu.pl/search/query?theme=system Katalog Biblioteki Politechniki Gdańskiej (pg.edu.pl)
http://biblioteka.pollub.pl/wyszukiwanie katalog biblioteki Politechniki Lubelskiej
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=polits&sid=108858226&TabID=2 katalog biblioteki Politechniki Szczecińskiej
http://www.bg.ue.katowice.pl/content/view/49/60/ katalog biblioteki Akademii Ekonomicznej w Katowicach
komunikaty:
Data publikacji: 21.06.2024

Godziny pracy biblioteki

OD DNIA 21.06.2024 R. DO DNIA 30.06.2024 R. BIBLIOTEKA UCZELNIANA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 - 15.00.

Dom Studenta Deklaracja dostępności