Student

Erasmus+

Wszystko o programie
Erasmus krok po kroku Stypendium Dokumenty ramowe Dla wyjeżdżających aktualności

mgr Aneta Jabłońska
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

telefon

+48 46 834 40 28

godziny przyjęć

pon. - pt. 8:00 - 14:00
pokój 128 (budynek 64C)

Erasmus+ to międzynarodowym program wymiany studentów między uczelniami, umożliwiający realizację części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej.

Podczas pobytu realizowany jest program studiów zatwierdzony wcześniej przez Koordynatora ECTS. Dokładny termin wyjazdu i jego długość zależy od ustaleń z konkretną uczelnią.

 

Dlaczego warto wyjechać?

Udział w programie to niezapomniana przygoda i szkoła życia, która pozwala na pogłębiane znajomości języków obcych, zdobycie wiedzy niemożliwej do uzyskania w innym miejscu, poznanie innych kultur oraz nawiązanie kontaktów i przyjaźni z osobami z całej Europy, a nawet świata. Dodatkowo, w przyszłości takie doświadczenie przyczyni się do podniesienia Twojej wartości na rynku pracy!

Kto może wyjechać?

Wszyscy studenci PUSB studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli pierwszy rok studiów I stopnia.

 

Gdzie można wyjechać?

Sprawdź ofertę wyjazdową dla Twojego kierunku studiów dostępną na stronie internetowej PUSB.

Uczelnie partnerskie

Ile razy można wyjechać?

Wielokrotnie – „kapitał mobilności” to 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Czas wyjazdów na studia i praktyki sumuje się. Stypendia zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus, Erasmus+ są uwzględniane w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 6-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach I stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 6 miesięcy na I stopniu, ale już na 12 miesięcy na II stopniu studiów.

Jak ubiegać się o wyjazd?

Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się głównie wiosną. Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w przypadku wyjazdów na studia w roku akademickim 2022/2023:

do 30 kwietnia 2022,
do 31 października 2022 – rekrutacja uzupełniająca (jedynie tam, gdzie zostaną wolne miejsca).

Pobierz formularz lub odbierz go w Biurze współpracy z zagranicą.
Wypełnione formularze przyjmowane są przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz jak wygląda
wyjazd krok po kroku.
Wszystko wyjaśniamy

erasmus krok po kroku

erasmus krok po kroku

Stypendium programu Erasmus+

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów w roku akademickim 2020/2021:
Kraje wchodzące w skład grupy
Wysokość miesięcznego stypendium zastosowana do obliczenia kwoty środków finansowych w EURO w podziale na grupy krajów docelowych
GRUPA I GRUPA II GRUPA III
Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Miesięczna wysokość
SMS (STUDIA)
520 EUR 500 EUR 450 EUR
Miesięczna wysokość
SMS (STUDIA)
620 EUR 600 EUR 550 EUR

 

 

Dokumenty ramowe

Komisja Europejska przyznała Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego Kartę Programu Erasmus+ na cały okres trwania Programu 2021 - 2027. Dzięki temu mamy możliwość uczestniczenia w międzynarodowym programie wymiany studentów i pracowników.

Warto podkreślić, iż Uczelnia spełnia szereg wymogów oraz posiada procedury dopasowane do międzynarodowych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w Programie, który otwiera przed studentami i pracownikami wiele możliwości tak zawodowych jak i personalnych.

aktualności:
Incoming students