Rada Uczelni
Uczelnia

Rada Uczelni

Rada Uczelni jest organem powołanym przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2019, poz. 1668 z późn. zm. ).

W skład Rady Uczelni wchodzą 3 osoby spoza wspólnoty Uczelni, 3 osoby ze wspólnoty Uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Do zadań Rady Uczelni należy: opiniowanie projektu strategii Uczelni; opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni; opiniowanie projektu statutu; monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, monitorowanie zarządzania Uczelnią; wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; wykonywanych innych czynności wskazanych w statucie. Rada uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

 


Skład Rady Uczelni na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Witold Stankowski

 

 

Członkowie Rady Uczelni:

  1. mgr Jolanta Juraś
  2. dr Sławomir Nowak
  3. dr Teresa Janicka-Panek
  4. dr Alojzy Pilich
  5. mgr inż. Jacek Śmiłowski
  6. Maria Lica

Uchwały Rady Uczelni

II kadencja
pobierz plik Spis uchwał II kadencji

Spis uchwał II kadencji57 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 1 z dn. 15.03.2021 r. w sprawie przyjecia porządku obrad

Uchwała Rady Uczelni nr 1 z dn. 15.03.2021 r. w sprawie przyjecia porządku obrad181 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 2 z dn. 15.03.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 31 grudnia

Uchwała Rady Uczelni nr 2 z dn. 15.03.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 31 grudnia176 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 3 z dn. 15.03.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec sprawozdania Rektora PUSB z realizacji strategii Uczelni.

Uchwała Rady Uczelni nr 3 z dn. 15.03.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec sprawozdania Rektora PUSB z realizacji strategii Uczelni.6 MB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 4 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Rady Uczelni nr 4 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad179 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 5 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 15 marca 2021 r.

Uchwała Rady Uczelni nr 5 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 15 marca 2021 r.196 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 6 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Uchwała Rady Uczelni nr 6 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego232 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 7 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2020

Uchwała Rady Uczelni nr 7 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2020232 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 8 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie podziału zysku za rok 2020

Uchwała Rady Uczelni nr 8 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie podziału zysku za rok 2020203 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 9 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego na 2021 rok

Uchwała Rady Uczelni nr 9 z dn. 14.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego na 2021 rok232 KB

pobierz plik Uchwała Rady uczelni nr 10 z dn. 27.09.2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Rady uczelni nr 10 z dn. 27.09.2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad184 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 11 z dn. 27.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 14 czerwca 2021 r.

Uchwała Rady Uczelni nr 11 z dn. 27.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 14 czerwca 2021 r.200 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 12 z dn. 27.09.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uczelni

Uchwała Rady Uczelni nr 12 z dn. 27.09.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uczelni12 MB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 13 z dn. 27.09.2021 r. sprawie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe

Uchwała Rady Uczelni nr 13 z dn. 27.09.2021 r. sprawie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe235 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 14 z dn. 27.09.2021 r. w sprawie ustalenia obciążenia dydaktycznego dla Rektora Uczelni w roku akad. 20212022

Uchwała Rady Uczelni nr 14 z dn. 27.09.2021 r. w sprawie ustalenia obciążenia dydaktycznego dla Rektora Uczelni w roku akad. 20212022224 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 15 z dn. 27.09.2021 r. w sprawie ustalenia Rektorowi Uczelni – prof. Uczelni, dr Elżbiecie Stokowskiej–Zagdan dodatku zadaniowego

Uchwała Rady Uczelni nr 15 z dn. 27.09.2021 r. w sprawie ustalenia Rektorowi Uczelni – prof. Uczelni, dr Elżbiecie Stokowskiej–Zagdan dodatku zadaniowego307 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 16 z dn. 25.10.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Rady Uczelni nr 16 z dn. 25.10.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad179 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 17 z dn. 25.10.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 27 września 2021 r.

Uchwała Rady Uczelni nr 17 z dn. 25.10.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 27 września 2021 r.199 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 18 z dn. 25.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Uczelni

Uchwała Rady Uczelni nr 18 z dn. 25.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Uczelni199 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 19 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Rady Uczelni nr 19 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad181 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 20 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dn. 25.10.2021 r.

Uchwała Rady Uczelni nr 20 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dn. 25.10.2021 r.202 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Uchwała Rady Uczelni nr 21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego222 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 22 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie przyjęcia porzadku obrad

Uchwała Rady Uczelni nr 22 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie przyjęcia porzadku obrad181 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 23 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dn. 30.11.2021 r.

Uchwała Rady Uczelni nr 23 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dn. 30.11.2021 r.201 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 24 z dn. 20.12.2021 r. wyrażenia opinii dot. utworzenia studiów I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne

Uchwała Rady Uczelni nr 24 z dn. 20.12.2021 r. wyrażenia opinii dot. utworzenia studiów I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne231 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 25 z dn. 20.12.2021 r. wyrażenia opinii dot. utworzenia studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

Uchwała Rady Uczelni nr 25 z dn. 20.12.2021 r. wyrażenia opinii dot. utworzenia studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo227 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 26 z dn. 31.12.2021 r. w sprawie przyjęcia porzadku obrad

Uchwała Rady Uczelni nr 26 z dn. 31.12.2021 r. w sprawie przyjęcia porzadku obrad151 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 27 z dn. 31.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dn. 20.12.2021 r.

Uchwała Rady Uczelni nr 27 z dn. 31.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dn. 20.12.2021 r.165 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 28 z dn. 31.12.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego na 2021 rok

Uchwała Rady Uczelni nr 28 z dn. 31.12.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego na 2021 rok190 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 29 z dn. 28.03.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Rady Uczelni nr 29 z dn. 28.03.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad179 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 30 z dn. 28.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dn. 31.12.2021 r.

Uchwała Rady Uczelni nr 30 z dn. 28.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dn. 31.12.2021 r.195 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 31 z dn. 28.03.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Rady Uczelni z działalności w 2021 r.

Uchwała Rady Uczelni nr 31 z dn. 28.03.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Rady Uczelni z działalności w 2021 r.2 MB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 32 z dn. 28.03.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec sprawozdania Rektora PUSB z realizacji strategii Uczelni

Uchwała Rady Uczelni nr 32 z dn. 28.03.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec sprawozdania Rektora PUSB z realizacji strategii Uczelni6 MB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr 33 z dn. 28.03.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uczelni

Uchwała Rady Uczelni nr 33 z dn. 28.03.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uczelni11 MB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 34 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala Rady Uczelni nr. 34 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad178 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 35 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia rady uczelni z dnia 28 marca 2022 r.

Uchwala Rady Uczelni nr. 35 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia rady uczelni z dnia 28 marca 2022 r.192 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 36 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego za 2022 r.

Uchwala Rady Uczelni nr. 36 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego za 2022 r.231 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 37 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

Uchwala Rady Uczelni nr. 37 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021313 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 38 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie podziału zysku za rok 2021

Uchwala Rady Uczelni nr. 38 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie podziału zysku za rok 2021200 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 39 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego PUSB na 2022 r.

Uchwala Rady Uczelni nr. 39 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego PUSB na 2022 r.231 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 40 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec koncepcji realizacji inwestycji

Uchwala Rady Uczelni nr. 40 z dn. 27.06.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec koncepcji realizacji inwestycji269 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 41 z dn. 15.07.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala Rady Uczelni nr. 41 z dn. 15.07.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad172 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 42 z dn. 15.07.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 27.06.2022 r.

Uchwala Rady Uczelni nr. 42 z dn. 15.07.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 27.06.2022 r.184 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 43 z dn. 15.07.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo finansowego PUSB

Uchwala Rady Uczelni nr. 43 z dn. 15.07.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo finansowego PUSB237 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 44 z dn. 30.09.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala Rady Uczelni nr. 44 z dn. 30.09.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad182 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 45 z dn. 30 09 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 15.07.2022 r.

Uchwala Rady Uczelni nr. 45 z dn. 30 09 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 15.07.2022 r.194 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 46 z dn. 30.09.2022 r. w sprawie ustalenia obciążenia dydaktycznego dla Rektora Uczelni w roku akad. 20222/2023

Uchwala Rady Uczelni nr. 46 z dn. 30.09.2022 r. w sprawie ustalenia obciążenia dydaktycznego dla Rektora Uczelni w roku akad. 20222/2023220 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 47 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Rady Uczelni nr. 47 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad188 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 48 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 30.09.2022 r.

Uchwała Rady Uczelni nr. 48 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 30.09.2022 r.204 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 49 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w statucie Uczelni

Uchwała Rady Uczelni nr. 49 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w statucie Uczelni225 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 50 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo finansowego Uczelni na 2022 rok

Uchwała Rady Uczelni nr. 50 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo finansowego Uczelni na 2022 rok255 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 51 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora

Uchwała Rady Uczelni nr. 51 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora332 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr.  52 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie ustalenia rektorowi uczelni dr Elżbiecie Stokowska-Zagdan prof. Uczelni

Uchwała Rady Uczelni nr. 52 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie ustalenia rektorowi uczelni dr Elżbiecie Stokowska-Zagdan prof. Uczelni357 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 53 z dn. 31.12.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Rady Uczelni nr. 53 z dn. 31.12.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad170 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 54 z dn. 31.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 12.12.2022 r.

Uchwała Rady Uczelni nr. 54 z dn. 31.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 12.12.2022 r.181 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr.  55 z dn. 31.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo finansowego Uczelni na 2022 r.

Uchwała Rady Uczelni nr. 55 z dn. 31.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo finansowego Uczelni na 2022 r.229 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 56 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Rady Uczelni nr. 56 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad191 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 57 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia rady uczelni z dnia 31.12.2022 r.

Uchwała Rady Uczelni nr. 57 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia rady uczelni z dnia 31.12.2022 r.205 KB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 58 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni z działalności w 2022 r.

Uchwała Rady Uczelni nr. 58 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni z działalności w 2022 r.2 MB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 59 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni ANSB

Uchwała Rady Uczelni nr. 59 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni ANSB2 MB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 60 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec sprawozdania Rektora ANSB w realizacji strategii

Uchwała Rady Uczelni nr. 60 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec sprawozdania Rektora ANSB w realizacji strategii8 MB

pobierz plik Uchwała Rady Uczelni nr. 61 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w statucie Uczelni

Uchwała Rady Uczelni nr. 61 z dn. 17.04.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w statucie Uczelni229 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 62 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala Rady Uczelni nr. 62 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad185 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 63 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 17.04.2023 r.

Uchwala Rady Uczelni nr. 63 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 17.04.2023 r.199 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 64 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego za 2022 r.

Uchwala Rady Uczelni nr. 64 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego za 2022 r.234 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 65 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2022

Uchwala Rady Uczelni nr. 65 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2022325 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 66 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie podziału zysku za rok 2022

Uchwala Rady Uczelni nr. 66 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie podziału zysku za rok 2022209 KB

pobierz plik Uchwala Rady Uczelni nr. 67 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo finansowego ANSB na 2023 r.

Uchwala Rady Uczelni nr. 67 z dn. 26.06.2023 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo finansowego ANSB na 2023 r.238 KB

Senat