Student

Ważne dokumenty

Regulaminy Wzory podań Opiekunowie I roku

 OPIEKUNOWIE I ROKU
KIERUNEK OPIEKUN
Administracja

dr Anna Wiktorowicz

Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Michał Rojewski

Dietetyka

dr Agnieszka Wiosetek-Reske

Finanse i Rachunkowość

dr Anna Kopytowska

Informatyka

mgr Łukasz Rybak

Kosmetologia

mgr Karolina Skrzyńska

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

mgr Dorota Ziółko-Romanowska

Ogrodnictwo

dr Agnieszka Stępowska

Pedagogika - I stopień

dr Aleksandra Stankiewicz

Pedagogika - II stopień

dr Małgorzata Potoczna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Gołębieska-Wesołowska

Pielęgniarstwo

mgr Zofia Komorowska

Zarządzanie

dr Ewelina Kiełek-Więcławska

Erasmus + Stypendia i zapomogi