Student

Ważne dokumenty

REGULAMINY, PLIKI DO POBRANIA WZORY PODAŃ OPIEKUNOWIE ROKU
REGULAMINY, PLIKI DO POBRANIA
pobierz plik Kodeks Etyczny środowiska akademickiego 2009.01.26

Kodeks Etyczny środowiska akademickiego 2009.01.26451 KB

pobierz plik Kodeks Etyki Studenta 2023.01.19 WORD

Kodeks Etyki Studenta 2023.01.19 WORD15 KB

pobierz plik Kodeks Etyki Studenta 2023.01.19

Kodeks Etyki Studenta 2023.01.19 495 KB

pobierz plik Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2022-2023 dla cudzoziemców

Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2022-2023 dla cudzoziemców1 MB

pobierz plik Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2022-2023

Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2022-2023 1 MB

pobierz plik Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2024-2025 dla cudzoziemców

Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2024-2025 dla cudzoziemców91 KB

pobierz plik Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2024-2025

Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2024-2025 103 KB

pobierz plik Regulamin antyplagiatowy 2023.09.18 WORD

Regulamin antyplagiatowy 2023.09.18 WORD25 KB

pobierz plik Regulamin antyplagiatowy 2023.09.18

Regulamin antyplagiatowy 2023.09.18 1 MB

pobierz plik Regulamin dyplomowania 2023.02.20 WORD

Regulamin dyplomowania 2023.02.20 WORD75 KB

pobierz plik Regulamin dyplomowania 2023.02.20

Regulamin dyplomowania 2023.02.20 4 MB

pobierz plik Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego 2015.04.15 WORD

Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego 2015.04.15 WORD15 KB

pobierz plik Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego 2015.04.15

Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego 2015.04.151 MB

pobierz plik Regulamin przyznania Odznaki Absolwenta BW 2021.08.31 WORD

Regulamin przyznania Odznaki Absolwenta BW 2021.08.31 WORD159 KB

pobierz plik Regulamin przyznania Odznaki Absolwenta BW 2021.08.31

Regulamin przyznania Odznaki Absolwenta BW 2021.08.31 1 MB

pobierz plik Regulamin Samorządu Studentów studentów 2022.04.01 WORD

Regulamin Samorządu Studentów studentów 2022.04.01 WORD88 KB

pobierz plik Regulamin Samorządu Studentów studentów 2022.04.01

Regulamin Samorządu Studentów studentów 2022.04.01 3 MB

pobierz plik Regulamin sesji egzaminacyjnej od 2023.10.01 WORD

Regulamin sesji egzaminacyjnej od 2023.10.01 WORD39 KB

pobierz plik Regulamin sesji egzaminacyjnej od 2023.10.01

Regulamin sesji egzaminacyjnej od 2023.10.01 2 MB

pobierz plik Regulamin studenckich praktyk zawodowych 2023.05.22 WORD

Regulamin studenckich praktyk zawodowych 2023.05.22 WORD70 KB

pobierz plik Regulamin studenckich praktyk zawodowych 2023.05.22

Regulamin studenckich praktyk zawodowych 2023.05.22 10 MB

pobierz plik Regulamin studiów od 2023.10.01 WORD

Regulamin studiów od 2023.10.01 WORD137 KB

pobierz plik Regulamin studiów od 2023.10.01

Regulamin studiów od 2023.10.01 12 MB

pobierz plik Regulamin studiów  w j. angielskim (rules of study)

Regulamin studiów w j. angielskim (rules of study)11 MB

pobierz plik Regulamin świadczeń dla studentów oraz kryteria i tryb ich udzielania 2024.03.01 WORD

Regulamin świadczeń dla studentów oraz kryteria i tryb ich udzielania 2024.03.01 WORD46 KB

pobierz plik Regulamin świadczeń dla studentów oraz kryteria i tryb ich udzielania 2024.03.01

Regulamin świadczeń dla studentów oraz kryteria i tryb ich udzielania 2024.03.0111 MB

pobierz plik Sposób potwierdzenia efektów uczenia się od 2023.10.01

Sposób potwierdzenia efektów uczenia się od 2023.10.01 4 MB

pobierz plik Statut ANSB 17.04.2023 WORD

Statut ANSB 17.04.2023 WORD129 KB

pobierz plik Statut ANSB 17.04.2023

Statut ANSB 17.04.2023 16 MB

pobierz plik Uczleniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia 2023.06.26 WORD

Uczleniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia 2023.06.26 WORD3 MB

pobierz plik Uczleniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia 2023.06.26

Uczleniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia 2023.06.26 11 MB

pobierz plik Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2023-2024

Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2023-2024 1 MB

pobierz plik Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2023-2024  załącznik nr 1

Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2023-2024 załącznik nr 1101 KB

pobierz plik Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2023-2024 dla cudzoziemców

Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2023-2024 dla cudzoziemców33 KB

pobierz plik Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2023-2024 dla cudzoziemców załącznik nr 1

Kwoty odpłatności za usługi edukacyjne w r. akad. 2023-2024 dla cudzoziemców załącznik nr 173 KB

Opiekunowie I roku (2023/2024)
KIERUNEK OPIEKUN
Administracja

dr Michał Soćko

Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Dariusz Piasta

Finanse i Rachunkowość

dr Anna Kopytowska

Informatyka

mgr inż. Łukasz Jarzębowski

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

dr Anna Kopytowska

Ogrodnictwo

dr Violetta Stefanowska-Nowak

Pedagogika - I stopień

dr Aleksandra Stankiewicz

Pedagogika - II stopień

dr Elżbieta Woźnicka

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr Teresa Janicka-Panek

Pielęgniarstwo - I stopień

mgr Cecylia Adamiec

Pielęgniarstwo - II stopień

dr Małgorzata Wojciechowska

Ratownictwo medyczne

dr Anita Podlasin

Zarządzanie

dr Ewelina Kiełek-Więcławska

Erasmus + Stypendia i zapomogi