Student

Ważne dokumenty

Regulaminy, Pliki do pobrania Wzory podań Opiekunowie I roku (2022/2023)

 Opiekunowie I roku (2022/2023)
KIERUNEK OPIEKUN
Administracja

dr Michał Soćko

Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Maciej Karwas

Finanse i Rachunkowość

dr Anna Kopytowska

Informatyka

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

dr Anna Kopytowska

Ogrodnictwo

dr Violetta Stefanowska-Nowak

Pedagogika - I stopień

dr Elżbieta Woźnicka

Pedagogika - II stopień

dr Małgorzata Potoczna

(tymczasowa nieobecność – zastępstwo dr Elżbieta Woźnicka)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Gołębieska-Wesołowska

Pielęgniarstwo - I stopień

mgr Grażyna Muszyńska

Pielęgniarstwo - II stopień

dr Małgorzata Wojciechowska

Zarządzanie

dr Ewelina Kiełek-Więcławska

Erasmus + Stypendia i zapomogi