Organizacja roku akademickiego
Student

Organizacja roku akademickiego

Semestr zimowy 2021/2022

DATA ŚWIĘTO
01.10.2021 – 13.02.2022 Czas trwania semestru zimowego
01.11.2021 Wszystkich Świętych
11.11.2021 Święto Niepodległości
12.11.2021 Dzień rektorski
24.12.2021 – 02.01.2022 Wakacje zimowe/bożonarodzeniowa przerwa świąteczna
06.01.2022 Święto Trzech Króli
24.01.2022 – 06.02.2022 Zimowa sesja egzaminacyjna
(podstawowa)
07.02.2022 – 13.02.2022 Przerwa międzysemestralna
14.02.2022 – 20.02.2022 Zimowa sesja egzaminacyjna
(poprawkowa)

Semestr letni 2021/2022

DATA ŚWIĘTO
21.02.2022 – 12.06.2022 Czas trwania semestru letniego
01.05.2022 Święto Pracy
02.05.2022 Dzień rektorski
03.05.2022 Święto Konstytucji 3. Maja
05.06.2022 Święto Zesłania Ducha Świętego
13.06.2022 – 30.06.2022 Letnia sesja egzaminacyjna
(podstawowa)
16.06.2022 Boże Ciało
01.07.2022 – 31.08.2022 Wakacje letnie
01.09.2022 – 19.09.2022  Letnia sesja egzaminacyjna
(poprawkowa)

Semestr zimowy 2022/2023

DATA ZAJĘCIA / DNI WOLNE
01.10.2022 – 19.02.2023 Czas trwania semestru zimowego
31.10.2022 Dzień rektorski
01.11.2022 Wszystkich Świętych
11.11.2022 Święto Niepodległości
23.12.2022 – 02.01.2023 Wakacje zimowe / Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna
06.01.2023 Święto Trzech Króli
23.01.2023 – 05.02.2023 Zimowa sesja egzaminacyjna
(podstawowa)
06.02.2023 – 12.02.2023 Przerwa międzysemestralna
13.02.2023 – 19.02.2023 Zimowa sesja egzaminacyjna
(poprawkowa)

Semestr letni 2022/2023

DATA ZAJĘCIA / DNI WOLNE
20.02.2023 – 11.06.2023 Czas trwania semestru letniego
06.04.2023 – 11.04.2023 Wakacje wiosenne / Wielkanocna przerwa świąteczna
01.05.2023 Święto Pracy
02.05.2023 Dzień rektorski
03.05.2023 Święto Konstytucji 3. Maja
28.05.2023 Święto Zesłania Ducha Świętego
08.06.2023 Boże Ciało
12.06.2023 – 30.06.2023 Letnia sesja egzaminacyjna
(podstawowa)
01.07.2023 – 31.08.2023 Wakacje letnie
01.09.2023 – 18.09.2023 Letnia sesja egzaminacyjna
(poprawkowa)

Semestr zimowy 2023/2024

DATA ZAJĘCIA / DNI WOLNE
01.10.2023 – 18.02.2024 Czas trwania semestru letniego
31.10.2023 Dzień rektorski
01.11.2023 Wszystkich Świętych
11.11.2023 Narodowe Święto Niepodległości
23.12.2023 - 02.01.2024 Wakacje zimowe / Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna
06.01.2024 Święto Trzech Króli
22.01.2024 - 04.02.2024

Zimowa sesja egzaminacyjna
(podstawowa)

05.02.2024 – 11.02.2024 Przerwa międzysemestralna
12.02.2024 – 18.02.2024 Zimowa sesja egzaminacyjna
(poprawkowa)

Semestr letni 2023/2024

DATA ZAJĘCIA / DNI WOLNE
19.02.2024 – 30.09.2024 Czas trwania semestru letniego
28.03.2024 – 02.04.2024 Wakacje wiosenne / Wielkanocna przerwa świąteczna
01.05.2024 Święto Pracy
02.05.2024 Dzień rektorski
03.05.2024 Święto Konstytucji 3. Maja
18.05.2024 Dzień rektorski
19.05.2024 Święto Zesłania Ducha Świętego
30.05.2024 Boże Ciało
31.05.2024 Dzień rektorski
10.06.2024 – 30.06.2024 Letnia sesja egzaminacyjna
(podstawowa)
01.07.2024 – 31.08.2024 Wakacje letnie
01.09.2024 – 17.09.2024 Letnia sesja egzaminacyjna
(poprawkowa)
Rozkłady zajęć Programy studiów