Baltic University Programme
Pracownik

Baltic University Programme

Kontakt

Magdalena Michalak-Charun
Pełnomocnik Rektora
ds. współpracy z zagranicą

Baltic University Programme (BUP) to utworzona w 1991 roku międzynarodowa sieć akademicka, której uczestnikami są uczelnie wyższe w krajach Regionu Morza Bałtyckiego. Obecnie jest to jedna z największych sieci uniwersyteckich na świecie zrzeszająca około 90 instytucji członkowskich.

Celem BUP jest wsparcie uczelni wyższych w szerzeniu wiedzy na temat szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, ekologicznego i społecznego w Regionie Morza Bałtyckiego. Program oparty jest na współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, ale także innymi instytucjami społecznymi np. władzami lokalnymi oraz organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymienionym regionie.

Baltic University Programme jest programem interdyscyplinarnym skupiającym wszystkie rodzaje uczelni – humanistyczne i techniczne, wyższe szkoły pedagogiczne i ekonomiczne, uniwersytety rolnicze i medyczne.

Baltic University Programme koordynowany jest na poziomie międzynarodowym przez Sekretariat BUP na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).

W Polsce krajowe Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego znajduje się na Politechnice Łódzkiej.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Baltic University Programme a Akademią Nauk Stosowanych Stefana Batorego umożliwia naszym studentom i nauczycielom korzystanie z wszystkich form kształcenia dostępnych w ramach Baltic University Programme, tj. kursów, szkoleń i konferencji organizowanych w Polsce, ale także w innych krajach należących do sieci uniwersyteckiej BUP.

Kursy

Kursy w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w semestrze letnim i będą dotyczyły między innymi następujących zagadnień: zrównoważony rozwój społeczności, tworzenie zrównoważonych społeczności, środowisko Morza Bałtyckiego, podstawowa nauka o środowisku, English for Environmental Science. Kursy poprowadzą dr Anna Traut–Seliga, dr Małgorzata Potoczna, dr Aleksandra Stankiewicz, dr Cezary Brzeziński i mgr Magdalena Michalak-Charun.

Materiały

Oficjalnym językiem Baltic University Programme jest język angielski. W tym języku dostępne są wszystkie materiały zapewniane w ramach Programu (publikacje, książki, prezentacje multimedialne, oraz oficjalna strona BUP). W ANSB publikacje i książki dostępne są w Bibliotece (budynek 64E).

Komisja wyborcza Biblioteka