Legia Akademicka
Student

Legia Akademicka

Kontakt

dr Alojzy Pilich
Koordynator uczelniany programu LA

 

mgr Marzena Zaborska
Kontakt w sprawach organizacyjnych (e-learning)

telefon

46 834 40 09

Legia Akademicka to ochotnicze wojskowe szkolenie studentów. Składa się z 2 części:

  1. część teoretyczna, organizowana przez uczelnię, obejmująca m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej; szkolenie odbywa się w wymiarze 30 godzin lekcyjnych, w formie wykładów;
  2. część praktyczna, organizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w formie ćwiczeń poligonowych.

Jak zgłosić się do Legii?

Żeby zacząć uczęszczać na zajęcia teoretyczne, wystarczy złożyć do Biura Obsługi Studenta wniosek o przyjęcie. 

Na zakończenie części teoretycznej odbywa się egzamin.

Po jego zaliczeniu, za pośrednictwem uczelni składasz wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe, a następnie otrzymujesz kartę powołania.

W ramach modułu podstawowego stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkolenie, składasz przysięgę wojskową, zostajesz żołnierzem rezerwy,
W ramach modułu podoficerskiego stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkolenie, zostajesz podoficerem rezerwy.
 
Za dzień szkolenia poligonowego jako student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzymasz ok. 110 zł.

Kto może zgłosić się do Legii Akademickiej?

Do Legii może zgłosić się każdy student posiadający obywatelstwo polskie, który przeszedł kwalifikację wojskową lub wyraża gotowość, aby ją odbyć.

Rozkład zajęć szkoleniowych do realizacji Edukacji Wojskowej Studentów w ramach Legii Akademickiej

Informujemy studentów uczestniczących w zajęciach szkoleniowych „Edukacji Wojskowej Studentów” w ramach „Legii Akademickiej” w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego że

inauguracja szkolenia nastąpi w dniu 12 marca 2022 r. o godz. 8.00 w auli 218, budynku E.

Obecność zgłoszonych studentów obowiązkowa.

 

(1 grupa 30 godz. dydaktycznych – marzec’ 2022 r.)

Akademia nauk stosowanych stefana batorego (moduł podstawowy i podoficerski):

Godziny dydaktyczne sobota (12 marzec 2022 rok) dr Cezary PĘDZIK (aula 218 E)

8.00 – 8.45
8.45 – 9.30
9.40 – 10,25
10.25 – 11.10
11.20 – 12.05
12.05 – 12.50
12.55 – 13.40


Godziny dydaktyczne niedziela (13 marzec 2022 rok) dr Cezary PĘDZIK (aula 218 E)

8.00 – 8.45
8.45 – 9.30
9.40 – 10.25
10.25 – 11.10
11.20 – 12.05
12.05 – 12.50
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35 (mgr Dariusz WÓJCIK)
15.35 – 16.20 (mgr Dariusz WÓJCIK)


Godziny dydaktyczne niedziela (20 marzec 2022 rok) dr Alojzy PILICH (aula 218 E)

8.00 – 8.45
8.45 – 9.30
9.40 – 10.25
10.25 – 11.10
11.20 – 12.05
12.05 – 12.50
13.00 – 13.45


Godziny dydaktyczne SOBOTA(26 marzec 2022 rok) dr Alojzy PILICH (aula 218 E)

8.00 – 8.45
8.45 – 9.30
9.40 – 10.25
10.25 – 11.10
11.20 – 12.05
12.05 – 12.50
13.00 – 13.45
14.00 - EGZAMIN

Pozostałe sprawy organizacyjne zostaną omówione podczas inauguracji szkolenia w dniu 12 marca br. W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. mgr Marzeną Zaborską – Dziekanat, tel. 46 834 40 09.

Legia Akademicka aktualności:
Dom Studenta Koła naukowe