Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Kandydat

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne

Opis kierunku Programy Możliwości zatrudnienia Wykładowcy Atuty Opłaty Załączniki Aplikacja

Masz pytania?

Biuro Obsługi Studenta

telefon

+48 46 834 40 02

telefon

+48 46 834 40 09

Ikona poziom kształcenia

Poziom kształcenia:

Studia jednolite magisterskie

Ikona tryb studiów

Tryb studiów:

Stacjonarne, Niestacjonarne

Ikona czas trwania

Czas trwania:

5 lat (10 semestrów)

Ikona dziedzina

Dziedzina:

nauki społeczne

Ikona dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa:

pedagogika

Ikona tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy:

Magister

Opis kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia o profilu praktycznym dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).

Program studiów oparty jest na współczesnych trendach w dziedzinie dydaktyki i metodyki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Ponadto zawiera treści z zakresu innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych niezbędne dla rozumienia procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania, uczenia się oraz efektywnej organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego oraz terapeutycznego.

Na tym kierunku:

 • zdobędziesz wiedzę pedagogiczną wzbogaconą treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki
 • poznasz współczesne teorie dotyczące wychowania, opieki, uczenia się i nauczania oraz terapii pedagogicznej
 • dowiesz się jak wspierać wszechstronny rozwój możliwości dziecka, indywidualizować proces nauczania i wychowania, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego
 • zapoznasz się z zasadami projektowania i prowadzenia badań ukierunkowanych na wybrany obszar działalności pedagogicznej
 • dowiesz się jak dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia
 • poznasz strukturę i funkcje systemu oświaty oraz alternatywne formy edukacji
 • wykorzystasz zdobytą wiedzę poprzez udział w rozbudowanym module praktyk
Programy studiów
pobierz plik Pedagogika

Pedagogika

Możliwości zatrudnienia - ikona

Możliwości zatrudnienia

 • przedszkola
 • punkty i oddziały przedszkolne
 • integracyjne oddziały przedszkolne
 • szkoły podstawowe
 • świetlice szkolne
 • nauczyciel edukacji domowej i nauczania indywidualnego
 • indywidualna praktyka edukacyjna
Możliwości zatrudnienia - ilustracja
Wykładowcy / eksperci
Zdjęcie wykładowcy Agnieszka Gołębieska-Wesołowska

dr Agnieszka Gołębieska-Wesołowska

asystent

Pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, posiadający uprawnienia do kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, pedagogiki Marii Montessori, muzyki, plastyki, wieloletni dyrektor szkoły.

Pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, posiadający uprawnienia do kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, pedagogiki Marii Montessori, muzyki, plastyki, wieloletni dyrektor szkoły.

biogram
Zdjęcie wykładowcy Teresa Janicka-Panek

dr Teresa Janicka-Panek

profesor ANSB

Specjalista w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kształcenia zintegrowanego, metodologii badań pedagogicznych, kariery zawodowej nauczyciela, bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpracuje z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych Zarząd Krajowy, Instyt...

Specjalista w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kształcenia zintegrowanego, metodologii badań pedagogicznych, kariery zawodowej nauczyciela, bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpracuje z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych Zarząd Krajowy, Instytutem  Pedagogicznej Oświaty i Oświaty Dorosłych  NAPN Ukrainy w Kijowie oraz Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

biogram
Zdjęcie wykładowcy Marlena Kowalczyk

dr Marlena Kowalczyk

adiunkt

Pedagog, ekonomista, autorka 3 monografii, ponad 100 artykułów i redaktor 16 prac zbiorowych z zakresu pedagogiki społecznej, rodziny, przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Ostatnie prace badawcze dotyczą urzeczywistniania wizji wychowawczej w środowisku rodzinnym, wykorzysta...

Pedagog, ekonomista, autorka 3 monografii, ponad 100 artykułów i redaktor 16 prac zbiorowych z zakresu pedagogiki społecznej, rodziny, przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Ostatnie prace badawcze dotyczą urzeczywistniania wizji wychowawczej w środowisku rodzinnym, wykorzystania metody projektu w edukacji, wpływu pandemii na sytuację społeczno-ekonomiczną oraz potencjału instytucji kultury i nauki w niwelowaniu sytuacji kryzysowych. Posiada doświadczenie w zakresie aktywizacji zawodowej oraz pracy z wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Laureatka II miejsca w Konkursie Nauczyciel na Medal w roku 2021.

biogram
Ponadprogramowe atuty
Ikona Spotkania z doradcą

Spotkania z doradcą kariery

dowiedz się więcej

Ikona sekcje sportowe

Sekcje sportowe AZS

dowiedz się więcej

Ikona koła naukowe

Koła naukowe

dowiedz się więcej

Ikona Samorząd studencki

Samorząd studencki

dowiedz się więcej

Ikona projekty ue

Projekty UE

dowiedz się więcej

Opłaty

Czy wiesz, że wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych są bezpłatne?

Odpłatność za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024
KIERUNEK OPŁATA ZA SEMESTR OPŁATA ZA ROK
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2940 zł
5880 zł

Jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł (przy aplikowaniu na więcej niż jeden kierunek opłatę uiszcza się tylko jeden raz).

Opłaty za studia student reguluje według Zasad uiszczania opłat za usługi edukacyjne i opłat innych oraz Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i inne opłaty na studiach niestacjonarnych w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne