Administracja
Kandydat

Administracja

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne

Opis kierunku Moduły Programy Możliwości zatrudnienia Wykładowcy Atuty Opłaty Załączniki Aplikacja

Masz pytania?

Biuro Obsługi Studenta

telefon

+48 46 834 40 02

telefon

+48 46 834 40 09

Ikona poziom kształcenia

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Ikona tryb studiów

Tryb studiów:

Stacjonarne, Niestacjonarne

Ikona czas trwania

Czas trwania:

3 lata (6 semestrów)

Ikona dziedzina

Dziedzina:

nauki społeczne

Ikona dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa:

nauki prawne

Ikona tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy:

Licencjat

Opis kierunku

Administracja to kierunek o profilu praktycznym, dla tych którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawa i procedur administracyjnych oraz planują swoją karierę zawodową w instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach lub administracji samorządowej i rządowej.

Studia te przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach kadrowo-płacowych, w instytucjach zajmujących się dystrybucją i wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE oraz w doradztwie w zakresie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej.  

Na tym kierunku:

 • zdobędziesz wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i administracji
 • poznasz metody i techniki potrzebne do rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu finansów, podatków i ubezpieczeń
 • nauczysz się korzystać z wiedzy prawniczej, administracyjnej, ekonomicznej i organizacyjnej
 • zapoznasz się z polskim, międzynarodowym i wspólnotowym prawem podatkowym
 • poznasz zasady i techniki rachunkowości finansowej, budżetowej i podatkowej
 • dowiesz się jak stosować międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • poznasz mechanizmy funkcjonowania organizacji publicznych i przedsiębiorstw
Moduły do wyboru

Samorząd terytorialny

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i funkcjonowania gminy, ustroju oraz organizacji powiatu i województwa samorządowego. W toku nauczania studenci zapoznają się z prawem gospodarki komunalnej oraz prawem i obowiązkami pracowników i funkcjonariuszy samorządowych. Ponadto podejmowana jest tematyka mienia i dochodów jednostek samorządu terytorialnego, strategii i polityki rozwoju, zarządzania z wykorzystaniem środków UE oraz funkcjonowania, rozwoju i współdziałania organizacji publicznych i przedsiębiorstw.

Administracja gospodarcza

W tym module studenci uzyskują kompetencje potrzebne do pracy w administracji finansowej i gospodarczej. Program nauczania obejmuje polskie, międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe, prawo karne skarbowe, prawo dewizowe i celne, techniki rachunkowości finansowej, budżetowej i podatkowej z uwzględnieniem międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Dodatkowo podejmowana jest tematyka administracji podatkowej i kontroli skarbowej, analizy i ewidencji podatkowej oraz funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.

Programy studiów
pobierz plik Administracja

Administracja

Możliwości zatrudnienia - ikona

Możliwości zatrudnienia

 • firmy zajmujące się doradztwem i pomocą w zakresie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej
 • instytucje zajmujące się dystrybucją i wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE
 • instytucje ubezpieczeń społecznych
 • administracja samorządowa i rządowa
 • administracja podatkowa
 • administracja celna i skarbowa
 • urzędy skarbowe
Możliwości zatrudnienia - ilustracja
Wykładowcy / eksperci

dr Mateusz Kaczocha

starszy wykładowca

Zajmuje się tematyką prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i legislacji administracyjnej. Jest również głównym specjalistą ds. legislacji w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Zajmuje się tematyką prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i legislacji administracyjnej. Jest również głównym specjalistą ds. legislacji w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości

biogram

dr hab. Michał Kasiński

profesor ANSB

Specjalista w zakresie nauk o administracji publicznej i zarządzania publicznego. Jego prace naukowe koncentrują się na prawnych, organizacyjnych i politycznych problemach ustroju i funkcjonowania administracji publicznej. Jest autorem ponad 100 publikacji...

Specjalista w zakresie nauk o administracji publicznej i zarządzania publicznego. Jego prace naukowe koncentrują się na prawnych, organizacyjnych i politycznych problemach ustroju i funkcjonowania administracji publicznej. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych.

biogram
Zdjęcie wykładowcy Michał Soćko

dr Michał Soćko

adiunkt

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Prowadzi również działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy...

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Prowadzi również działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

biogram
Ponadprogramowe atuty
Ikona Spotkania z doradcą

Spotkania z doradcą kariery

dowiedz się więcej

Ikona sekcje sportowe

Sekcje sportowe AZS

dowiedz się więcej

Ikona koła naukowe

Koła naukowe

dowiedz się więcej

Ikona Samorząd studencki

Samorząd studencki

dowiedz się więcej

Ikona projekty ue

Projekty UE

dowiedz się więcej

Opłaty

Czy wiesz, że wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych są bezpłatne?

Odpłatność za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024
KIERUNEK OPŁATA ZA SEMESTR OPŁATA ZA ROK
Administracja 2820 zł
5640 zł

Jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł (przy aplikowaniu na więcej niż jeden kierunek opłatę uiszcza się tylko jeden raz).

Opłaty za studia student reguluje według Zasad uiszczania opłat za usługi edukacyjne i opłat innych oraz Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i inne opłaty na studiach niestacjonarnych w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne