Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne
Kandydat

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne

Opis kierunku Moduły Programy Możliwości zatrudnienia Wykładowcy Atuty Opłaty Załączniki Aplikacja

Masz pytania?

Biuro Obsługi Studenta

telefon

+48 46 834 40 02

telefon

+48 46 834 40 09

Ikona poziom kształcenia

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Ikona tryb studiów

Tryb studiów:

Stacjonarne, Niestacjonarne

Ikona czas trwania

Czas trwania:

2 lata (4 semestry)

Ikona dziedzina

Dziedzina:

nauki społeczne

Ikona dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa:

ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne

Ikona tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy:

Magister

Opis kierunku

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne to kierunek o profilu praktycznym dla tych, którzy chcą poznać najnowsze trendy i mechanizmy zarządzania publicznego i funkcjonowania administracji.

Kierunek ten przygotowuje do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich, kierowniczych i doradczych w sektorze publicznym i prywatnym.

Na tym kierunku:

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji czynności zarządczych i doradczych
 • nauczysz się podejmować decyzje w zakresie projektowania, realizacji, wsparcia i rozwoju procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i sferze gospodarczej
 • dowiesz się jak tworzyć modele biznesowe i biznesplany
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu administracji i zarządzania publicznego niezbędną do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych
 • dowiesz się jak racjonalnie gospodarować przestrzenią
 • poznasz działania na rzecz środowiska społecznego, które są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • zapoznasz się z zagadnieniami funkcjonowania, przekształcania, rozwoju i współdziałania organizacji należących do sektora publicznego lub prywatnego
Moduły do wyboru

Menedżer usług publicznych

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki komunalnej i organizacji usług publicznych, gospodarki przestrzennej, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz etyki i prawa urzędniczego. Program nauczania uwzględnia również metody i techniki zarządzania w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla sektora publicznego oraz przekazywana jest wiedza z zakresu funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji należących do sektora publicznego.

Menedżer procesów biznesowych

W tym module studenci pozyskują szczegółowe kompetencje w zakresie tworzenia modeli biznesowych i biznesplanów oraz opracowywania i wdrażania rozwiązań z zakresu systemów e-commerce. Podejmowana jest problematyka kadrowo-płacowa w przedsiębiorstwie, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw oraz etyki i form działalności gospodarczej. Program nauczania uwzględnia również metody i techniki zarządzania w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla organizacji należących do sektora przedsiębiorstw oraz przekazywana jest wiedza z zakresu funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji należących do sektora przedsiębiorstw.

Możliwości zatrudnienia - ikona

Możliwości zatrudnienia

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • jednostki administracji podatkowej
 • przedsiębiorstwa państwowe i komunalne jednostki budżetowe
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe
 • spółki publiczne
 • firmy doradcze
 • własna działalność gospodarcza
Możliwości zatrudnienia - ilustracja
Wykładowcy / eksperci
Zdjęcie wykładowcy Cezary Brzeziński

dr Cezary Brzeziński

adiunkt

Specjalista w dziedzinie planowania przestrzennego i zarządzania w sektorze publicznym. Zajmuje się również tematyką polityki miejskiej oraz rozwoju zrównoważonego obszarów miejskich. Autor monografii i blisko 50 artykułów.

Specjalista w dziedzinie planowania przestrzennego i zarządzania w sektorze publicznym. Zajmuje się również tematyką polityki miejskiej oraz rozwoju zrównoważonego obszarów miejskich. Autor monografii i blisko 50 artykułów.

biogram

dr Konrad Rokoszewski

adiunkt

Doświadczony dydaktyk z 20 letnim stażem w uczelniach publicznych i niepublicznych, wieloletni doradca małych i średnich przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu, ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, rządowych i samorządowych – m.in. w&nbs...

Doświadczony dydaktyk z 20 letnim stażem w uczelniach publicznych i niepublicznych, wieloletni doradca małych i średnich przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu, ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, rządowych i samorządowych – m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Erasmus+, środków EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, PROO, FIO, NAWA, wcześniej również środków przedakcesyjnych PHARE. Autor ponad 3 tys. ekspertyz, ocen projektowych oraz ewaluacji. Doświadczony koordynator projektów, trener, facylitator, mentor oraz doradca biznesowy, specjalizujący się w temacie marketingu, strategii marketingowych, społecznej  odpowiedzialności biznesu, rozwoju lokalnego i regionalnego, klasteringu, zarządzania zmianą, edukacji, integracji społecznej, polityk młodzieżowych i senioralnych, edukacji dorosłych, rozwoju organizacji pozarządowych, innowacyjności, rozwoju gospodarczego, rozwoju obszarów wiejskich, partnerstwa lokalnego, partycypacji społecznej  i wielu innych. Doświadczenie w koordynacji oraz współrealizacji ponad 80 projektów finansowanych ze środków europejskich oraz komercyjnych, w tym kilkunastu projektów międzynarodowych we współpracy z organizacjami z Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Austrii, Czech, Słowacji, Litwy, Szwecji, Niemiec, Włoch, Danii, Ukrainy. Od ponad 7 lat ekspert ds. innowacji społecznych w projektach europejskich.

Autor ponad 70 publikacji naukowych, monografii oraz opracowań praktycznych.

Uczestnik projektów badawczych oraz współautor innowacji edukacyjnych opartych na metodzie projektów. 

Na co dzień współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami i przedsiębiorstwami ze sfery naukowo – badawczej, biznesowej, samorządowej, sektora  społecznego – m.in. PARP, NIW- CRSO, NCBR, Narodowa Agencja Programu Erasmus+,  Ecorys Sp. z o.o., TIE, U.SWPS, SWIG Delta Partners, i wiele  innych.

biogram

dr Jacek Stasiak

adiunkt

Specjalista w zakresie makroekonomii, polityki gospodarczej oraz zarządzania projektami. Koordynator wielu projektów współfinansowanych przez UE w ramach EFS.

Specjalista w zakresie makroekonomii, polityki gospodarczej oraz zarządzania projektami. Koordynator wielu projektów współfinansowanych przez UE w ramach EFS.

biogram
Ponadprogramowe atuty
Ikona Spotkania z doradcą

Spotkania z doradcą kariery

dowiedz się więcej

Ikona sekcje sportowe

Sekcje sportowe AZS

dowiedz się więcej

Ikona koła naukowe

Koła naukowe

dowiedz się więcej

Ikona Samorząd studencki

Samorząd studencki

dowiedz się więcej

Ikona projekty ue

Projekty UE

dowiedz się więcej

Opłaty

Czy wiesz, że wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych są bezpłatne?

Odpłatność za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025
KIERUNEK OPŁATA ZA SEMESTR OPŁATA ZA ROK
Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne
3480 zł
6960 zł

Jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł (przy aplikowaniu na więcej niż jeden kierunek opłatę uiszcza się tylko jeden raz).

Opłaty za studia student reguluje według Zasad uiszczania opłat za usługi edukacyjne i opłat innych oraz Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i inne opłaty na studiach niestacjonarnych w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne