Zarządzanie
Kandydat

Zarządzanie

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne

Opis kierunku Moduły Programy Możliwości zatrudnienia Wykładowcy Atuty Opłaty Załączniki Aplikacja

Masz pytania?

Biuro Obsługi Studenta

telefon

+48 46 834 40 02

telefon

+48 46 834 40 09

Ikona poziom kształcenia

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Ikona tryb studiów

Tryb studiów:

Stacjonarne, Niestacjonarne

Ikona czas trwania

Czas trwania:

3 lata (6 semestrów)

Ikona dziedzina

Dziedzina:

nauki społeczne

Ikona dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa:

nauki o zarządzaniu i jakości

Ikona tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy:

Licencjat

Opis kierunku

Zarządzanie to kierunek o profilu praktycznym, dla tych którzy chcą zgłębić najnowsze trendy i mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji finansowych i infrastruktury logistycznej oraz chcą zdobyć umiejętności analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych oraz zarządzania łańcuchem dostaw wykorzystywanych w procesach logistycznych.

Studia te przygotowują do podjęcia pracy w sektorze logistycznym, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz w administracji rządowej, samorządowej lub urzędach skarbowych.

Na tym kierunku:

 • poznasz podstawy teorii z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa, psychologii i socjologii
 • dowiesz się jak zarządzać projektami, rozwijać i udoskonalać organizację
 • zapoznasz się z zagadnieniami zarządzania oraz funkcjonowania w organizacji
 • zrozumiesz metody nowoczesnego zarządzania oraz wykorzystywania narzędzi ilościowych
 • nauczysz się obsługi narzędzi informatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania
 • poznasz mechanizmy zarządzania zaopatrzeniem, dystrybucją, magazynami i transportem
 • zdobędziesz cenną wiedzę poprzez liczne spotkania i wykłady z praktykami
Moduły do wyboru

Nowoczesne zarządzanie Biznesem

Moduł przeznaczony jest dla osób, które pragną zdobyć szczegółowe kompetencje w zakresie funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, zarządzania organizacją oraz zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju przedsiębiorstwa bądź własnej działalności gospodarczej. W programie nauczania znajdują się treści obejmujące zagadnienia takie, jak: nowoczesne narzędzia rekrutacji i selekcji, coaching w ZZL, innowacje w firmie, projektowanie biznesowe, administracja kadrowo-płacowa w przedsiębiorstwie, strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie marketingowe, kompetencje logistyczne współczesnego menedżera, a także współczesne problemy i nowe zjawiska w ZZL oraz Learning & Development: zarządzanie kompetencjami pracowników. Podejmowana jest również problematyka roli konsumenta na rynku dóbr i usług.

Zarządzanie usługami TSL (Transport Spedycja Logistyka)

W tym module studenci pozyskują szczegółowe kompetencje w zakresie zarządzania obrotem towarowym i przewozami. Program nauczania uwzględnia zdobycie praktycznych umiejętności diagnozowania, analizy i oceny systemów, zjawisk i procesów logistycznych oraz umożliwia studentom poznanie obsługi standardów i norm w organizacji procesów logistycznych z uwzględnieniem zasad i metod właściwych dla branży TSL.

Programy studiów
pobierz plik Zarządzanie

Zarządzanie

Możliwości zatrudnienia - ikona

Możliwości zatrudnienia

 • firmy zajmujące się usługami logistycznymi oraz TSL (Transport Spedycja Logistyka)
 • firmy zajmujące się doradztwem finansowym i podatkowym
 • instytucje finansowe zajmujące się finansowaniem działalności przedsiębiorstw
 • administracja rządowa, samorządowa
 • urzędy skarbowe
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
 • własna działalność związana z zarządzaniem
Możliwości zatrudnienia - ilustracja
Wykładowcy / eksperci
Zdjęcie wykładowcy Piotr Idrian

dr Piotr Idrian

adiunkt

Specjalista w dziedzinie funkcjonowania logistyki w ogniwach łańcucha dostaw, infrastruktury logistycznej i jej wpływu na rozwój lokalny oraz logistyki zwrotnej, ekologistyki i logistyki w sytuacjach kryzysowych. Zajmuje się również tematyką funkcjonowania...

Specjalista w dziedzinie funkcjonowania logistyki w ogniwach łańcucha dostaw, infrastruktury logistycznej i jej wpływu na rozwój lokalny oraz logistyki zwrotnej, ekologistyki i logistyki w sytuacjach kryzysowych. Zajmuje się również tematyką funkcjonowania zarządzania kryzysowego w administracji publicznej oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

biogram
Zdjęcie wykładowcy Ewelina Kiełek-Więcławska

dr Ewelina Kiełek-Więcławska

adiunkt

Zajmuje się tematyką dotyczącą przedsiębiorczości, przedsiębiorczości rodzinnej, źródeł finansowania nowoczesnych technologii oraz instrumentów polityki innowacyjnej, w tym roli kredytu technologicznego w rozwoju innowacyjnym przedsiębiorstw. Autorka wielu publikacji...

Zajmuje się tematyką dotyczącą przedsiębiorczości, przedsiębiorczości rodzinnej, źródeł finansowania nowoczesnych technologii oraz instrumentów polityki innowacyjnej, w tym roli kredytu technologicznego w rozwoju innowacyjnym przedsiębiorstw. Autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania oraz innowacyjnej przedsiębiorczości.

biogram
Zdjęcie wykładowcy Danuta Rozpędowska-Matraszek

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek

profesor ANSB

Ekspert w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnej w edukacji oraz metod statystyki i ekonometrii przestrzennej wykorzystywanych w analizach społeczno-ekonomicznych. Zajmuje się również tematyką dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, procesami...

Ekspert w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnej w edukacji oraz metod statystyki i ekonometrii przestrzennej wykorzystywanych w analizach społeczno-ekonomicznych. Zajmuje się również tematyką dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, procesami informacyjnymi w zarządzaniu.

Członek organizacji naukowych: Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego (SKAD), Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) oraz towarzystw związanych z zainteresowaniami naukowymi i dydaktycznymi.

Autorka i współautorka monografii oraz publikacji dotyczących zarządzania w opiece zdrowotnej oraz modelowania przestrzenno-czasowego rynku pracy; 45 artykułów naukowych w tym również z afiliacją Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Odbyła 27 szkoleń, posiada ponad 40 certyfikatów poszerzających kompetencje.

Uczestniczyła w 158 konferencjach naukowych i seminariach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, podczas których wygłosiła ponad 40 referatów. Podczas wyjazdów na Konferencje Naukowe zarówno krajowe jak i zagraniczne reprezentuje PUSB na forum wiodących Uczelni w Polsce, zdobywa nową wiedzę z zakresu zastosowań technologii IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem, którą wykorzystuje podczas zajęć ze studentami.

Uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię (konferencjach, szkoleniach i projektach).

 

biogram
Ponadprogramowe atuty
Ikona Spotkania z doradcą

Spotkania z doradcą kariery

dowiedz się więcej

Ikona sekcje sportowe

Sekcje sportowe AZS

dowiedz się więcej

Ikona koła naukowe

Koła naukowe

dowiedz się więcej

Ikona Samorząd studencki

Samorząd studencki

dowiedz się więcej

Ikona projekty ue

Projekty UE

dowiedz się więcej

Opłaty

Czy wiesz, że wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych są bezpłatne?

Odpłatność za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024
KIERUNEK OPŁATA ZA SEMESTR OPŁATA ZA ROK
Zarządzanie 2940 zł
5880 zł

Jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł (przy aplikowaniu na więcej niż jeden kierunek opłatę uiszcza się tylko jeden raz).

Opłaty za studia student reguluje według Zasad uiszczania opłat za usługi edukacyjne i opłat innych oraz Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i inne opłaty na studiach niestacjonarnych w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne