Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kandydat

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne

Opis kierunku Moduły Programy Możliwości zatrudnienia Wykładowcy Atuty Opłaty Załączniki Aplikacja

Masz pytania?

Biuro Obsługi Studenta

telefon

+48 46 834 40 02

telefon

+48 46 834 40 09

Ikona poziom kształcenia

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Ikona tryb studiów

Tryb studiów:

Stacjonarne, Niestacjonarne

Ikona czas trwania

Czas trwania:

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Ikona dziedzina

Dziedzina:

nauki społeczne

Ikona dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa:

nauki o bezpieczeństwie

Ikona tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy:

Licencjat

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, dla tych którzy chcą poznać działanie systemu bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego. Studia te przygotowują do podjęcia pracy w charakterze specjalisty ds. zarządzania kryzysowego w wojsku, policji oraz w instytucjach rządowych i samorządowych.

Na tym kierunku:

 • poznasz podstawy prawne regulujące obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym
 • dowiesz się jak działa system bezpieczeństwa państwa oraz system zarządzania kryzysowego
 • zapoznasz się z problematyką różnych rodzajów przestępczości, z terroryzmem włącznie
 • poznasz techniki komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • zapoznasz się z zagadnieniami prawa celnego i dewizowego
 • dowiesz się jak organizuje się działania ratownicze
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę do zdobycia licencji pilota i mechanika samolotu ultralekkiego
Moduły do wyboru

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą przygotować się do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego oraz organizacji działań ratowniczych. Program studiów obejmuje treści dotyczące komunikacji w sytuacjach kryzysowych, procesów informacyjnych w zarządzaniu oraz modelu postępowania w sprawach nieletnich. Ponadto studenci zdobywają wiedzę o ustroju samorządu terytorialnego, krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, bezpieczeństwie ekologicznym, geografii bezpieczeństwa oraz poznają rolę straży granicznej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

W tym module studenci zdobywają kompetencje potrzebne do pracy w służbach odpowiedzialnych za ład publiczny i bezpieczeństwo np. w policji czy w służbie celnej lub służbie penitencjarnej. W toku zajęć podejmowana jest tematyka międzynarodowych stosunków wojskowych, roli policji i służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa oraz rodzajów dowodzenia i technik operacyjnych. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z procedury karnej, resocjalizacji oraz prawa celnego i dewizowego.

Pilot mechanik samolotu ultralekkiego

W tym module studenci przygotowują się do uzyskania licencji pilota i mechanika samolotu UL w zakresie pilotażu i eksploatacji statków powietrznych. W toku nauczania przekazywana jest niezbędna wiedza z zakresu nowoczesnych technologii, środków informacyjnych oraz wymagań międzynarodowych instytucji lotniczych, które określają kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel latający oraz personel zapewniający nieprzerwaną zdatność do lotu.

Możliwości zatrudnienia - ikona

Możliwości zatrudnienia

 • administracja publiczna  
 • policja
 • wojsko
 • straż pożarna
 • służba celna
 • służba penitencjarna
 • instytucje rządowe i samorządowe
Możliwości zatrudnienia - ilustracja
Wykładowcy / eksperci
Zdjęcie wykładowcy Cezary Pędzik

dr Cezary Pędzik

adiunkt

Podpułkownik rezerwy wojska polskiego. Zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, bezpieczeństwem międzykulturowym oraz zwalczaniem terroryzmu. Specjalizuje się w korelacjach pomiędzy różnymi dziedzinami bezpieczeństwa z wykorzystaniem doświadczenia nabytego w słu...

Podpułkownik rezerwy wojska polskiego. Zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, bezpieczeństwem międzykulturowym oraz zwalczaniem terroryzmu. Specjalizuje się w korelacjach pomiędzy różnymi dziedzinami bezpieczeństwa z wykorzystaniem doświadczenia nabytego w służbie w Wojsku Polskim RP.

 

biogram
Zdjęcie wykładowcy Alojzy Pilich

dr Alojzy Pilich

profesor ANSB

Pilot samolotowy zawodowy. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego oraz cyberterroryzmu. Ponadto zajmuje się tematyką współczesnych konfliktów zbrojnych, dowodzenia i technik operacyjnych oraz polityką i strategią bezpieczeństwa.<...

Pilot samolotowy zawodowy. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego oraz cyberterroryzmu. Ponadto zajmuje się tematyką współczesnych konfliktów zbrojnych, dowodzenia i technik operacyjnych oraz polityką i strategią bezpieczeństwa.

biogram
Zdjęcie wykładowcy Anna Wiktorowicz

dr Anna Wiktorowicz

adiunkt

Ekspert m.in. w dziedzinie prawa, procedur administracyjnych oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka wielu publikacji z obszaru prawa. Prowadzi prywatną praktykę radcowską.

 

Ekspert m.in. w dziedzinie prawa, procedur administracyjnych oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka wielu publikacji z obszaru prawa. Prowadzi prywatną praktykę radcowską.

 

biogram
Ponadprogramowe atuty
Ikona Spotkania z doradcą

Spotkania z doradcą kariery

dowiedz się więcej

Ikona sekcje sportowe

Sekcje sportowe AZS

dowiedz się więcej

Ikona koła naukowe

Koła naukowe

dowiedz się więcej

Ikona Samorząd studencki

Samorząd studencki

dowiedz się więcej

Ikona projekty ue

Projekty UE

dowiedz się więcej

Opłaty

Czy wiesz, że wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych są bezpłatne?

Odpłatność za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025
KIERUNEK OPŁATA ZA SEMESTR OPŁATA ZA ROK
Bezpieczeństwo wewnętrzne (bez modułu pilot mechanik sam. ultralekkiego)
3180 zł
6360 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne (z modułem pilot mechanik sam. ultralekkiego)
I i II rok 3180 zł 6360 zł
III rok 4680 zł 9360 zł

Jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł (przy aplikowaniu na więcej niż jeden kierunek opłatę uiszcza się tylko jeden raz).

Opłaty za studia student reguluje według Zasad uiszczania opłat za usługi edukacyjne i opłat innych oraz Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i inne opłaty na studiach niestacjonarnych w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne