Student

Koło naukowe Pielęgniarstwo

Kontakt

dr n. med. Iwona Łopacińska

Opiekun koła Pielęgniarstwo

Koło naukowe powstało już po roku od uruchomienia kierunku pielęgniarstwo w naszej Uczelni, w 2017 r.

Członkiem koła może zostać każdy student pielęgniarstwa, który jest zainteresowany pogłębianiem wiedzy, uczestnictwem w badaniach naukowych czy działalnością społeczną.


Cele realizowane przez koło:

 • poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy oraz umiejętności studentów, rozwijanie i kształtowanie ich umiejętności społecznych niezbędnych do studiowania pielęgniarstwa oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie,
 • prowadzenie programów i projektów badawczych, opracowywanie wyników badań w różnych formach, prezentowanie osiągnięć własnych koła i uczelni,
 • współpraca z instytucjami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi, innymi kołami naukowymi, organizacjami społecznymi, uczelniami oraz władzami ANSB,
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów, warsztatów i zjazdów naukowych,
 • promowanie Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego,
 • integrowanie studentów we wspólnych projektach naukowo-badawczych.


Działalność:

 • udział w wydarzeniach: Festiwalu Nauki, Dniu Dziecka organizowanym na rzecz podopiecznych z Domu Dziecka w Strobowie, akcji DKMS, Dniu Maturzysty,
 • spotkania ze studentami z zagranicy, dzielenie się informacjami o podobieństwach i różnicach kulturowych i w organizacji nauczania między Polską a innymi krajami,
 • uczestniczenie we wspólnych badaniach naukowych z AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, czego wynikiem było zaprezentowanie pracy dotyczącej problemu zaburzeń snu u personelu pielęgniarskiego, na organizowanej przez INoZ PWSZ w Skierniewicach konferencji naukowo-szkoleniowej Wielowymiarowość Zdrowia, w październiku 2018 roku,
 • Ogólnopolska konferencję kół naukowych i organizacji studenckich nt. „Wyzwania współczesnego świata” Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. Włocławek, 30.03.2022; tryb:online
 • VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu NAUKI O ZDROWIU – KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU pod hasłem Aktualne aspekty zdrowia, choroby oraz funkcjonowania człowieka w różnych okresach życia Termin Konferencji: 7 kwietnia 2022 roku - Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu. W formule stacjonarnej,
 • XIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia” która odbędzie się w dniu 9 maja 2022 roku w formie hybrydowe organizowanej przez Instytut Zdrowia i Instytut Medyczny Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
Koło naukowe Pedagogia Koło naukowe Securus