Student

Koło naukowe Securus

Kontakt

dr Piotr Idrian

Opiekun koła Securus

Securus to studenckie koło naukowe kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja. Koło zostało założone w roku akademickim 2013/2014.

Do aktualnych zainteresowań Koła zaliczają się najnowsze konflikty zbrojne, poszerzanie rozwoju i współpracy Polski z NATO, wojna z międzynarodowym terroryzmem, aktualne zmiany w Wojsku Polskim, nowe technologie w bezpieczeństwie wewnętrznym i narodowym oraz Europejski Kodeks Dobrej Administracji.



Cele realizowane przez koło:

 • poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i administracji,

 • propagowanie wiedzy i zasad bezpieczeństwa oraz dobrej administracji,

 • wdrażanie studentów do pracy naukowej,

 • rozwijanie współpracy z innymi kołami naukowymi,

 • promowanie ANSB,

 • integracja środowiska studenckiego i naukowego,

 • organizowanie spotkań i dyskusji,

 • organizację i udział w spotkaniach naukowych, konferencjach, warsztatach.


Działalność:

 • uczestnictwo w konferencjach naukowych,

 • pisania artykułów naukowych,

 • współpraca wewnątrz akademicka,

 • współpraca z interesariuszami zewnętrznymi,

 • współpraca z innymi ośrodkami akademickimi,

 • wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne,

 • wyjazdy do szkół średnich,

 • wizytacje jednostek publicznych,

 • promowanie PUSB na targach edukacyjnych,

 • działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Koło naukowe Pielęgniarstwo Koło Naukowe Singleton