Student

Koło naukowe Pedagogia

Kontakt

dr Elżbieta Woźnicka

Opiekunowie koła Pedagogia

Pedagogia to koło naukowe działające w Kolegium Społeczno-Ekonomicznym przy Instytucie Nauk Społecznych.

Do koła należeć mogą studenci pedagogiki wszystkich lat i form studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz studenci innych kierunków, zainteresowani pedagogiką i naukami społecznymi.

 

CELE REALIZOWANE PRZEZ KOŁO:

 • poszerzanie zainteresowań pedagogicznych studentek i studentów,
 • podejmowanie empirycznych badań naukowych w zakresie pedagogiki,
 • integrowanie środowiska studenckiego ze środowiskiem naukowym,
 • współpraca ze środowiskiem specjalistów, praktyków nauczania i wychowania (m.in. poprzez organizację seminariów i sesji naukowych, hospitacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i itp.),
 • umożliwienie studentkom i studentom zdobywania doświadczeń zawodowych i podnoszenia ich kompetencji związanych z przyszłą pracą zawodową,
 • rozwijanie wrażliwości pedagogicznej,
 • nawiązywanie kontaktów naukowych z innymi środowiskami akademickimi,
 • stwarzanie możliwości i kształtowanie umiejętności do podejmowania działalności publikacyjnej.

 

DZIAŁALNOŚĆ:

 • inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych, a w szczególności spotkań naukowych, wykładów,  dyskusji, warsztatów i praktyk o charakterze pedagogicznym,
 • udział w konferencjach i wyjazdach studyjnych,
 • organizowanie spotkań z pedagogami mogącymi, swą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, przybliżyć interesujące uczestników Koła zagadnienia,
 • współpracę z organizacjami studenckimi,
 • współpraca przy organizacji imprez ogólnouczelnianych o charakterze promocyjnym, m.in. Dnia Maturzysty, Festiwalu Nauki, targów edukacyjnych,
 • promowanie działań Koła Naukowego na Facebooku.
Koło naukowe Ekonomikus Koło naukowe Pielęgniarstwo