Student

Koło naukowe Symulacji Medycznej

Kontakt

dr Anna Skura-Madziała

Opiekun koła SKNSM

Studenckie Koło naukowe Symulacji Medycznej to koło naukowe kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne:

Misją Koła jest działanie na rzecz rozwoju swoich członków, wymiana myśli
i poglądów oraz poszerzanie wiedzy w dyscyplinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu.Cele realizowane przez koło:

 • dbanie o samorozwój studenta pielęgniarstwa,

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności służących zwiększeniu bezpieczeństwa pacjenta,

 • rozwój zainteresowań studentów,

 • kształtowanie postaw sprzyjających nauce na podstawie EBM (Ewidence Based Medicine),

 • szerzenie dobrych praktyk w pielęgniarstwie,


Działalność:

 • spotkania tematyczne prowadzone w formie panelu dyskusyjnego,

 • ćwiczenie umiejętności bycia liderem i samodzielności w zawodzie pielęgniarki,

 • poszerzenia umiejętności badania fizykalnego,

 • udział w konferencjach  naukowych,

 • zachęcanie studentów  do podejmowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych,

 • inicjowanie wolontariatu wśród młodzieży studenckiej.

Koło Naukowe Kanri