Student

Koło Naukowe Singleton

Kontakt

dr inż. Marian Urbanek

Opiekun koła Singleton

Singleton to koło naukowe kierunku Informatyka. Jego głównym celem jest integracja środowiska studenckiego i badawczo-dydaktycznego społeczności uczelni.

W związku z tym jego działalność koncentruje się przede wszystkim na aktywności stricte naukowej i promującej naukę.

 

CELE REALIZOWANE PRZEZ KOŁO:

 • publikowanie artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczących teleinformatyki,
 • prowadzenie warsztatów i prelekcji okolicznościowych,
 • integracja środowiska studenckiego i badawczo-dydaktycznego,
 • wsparcie procesu realizacji projektów inżynierskich.

 

DZIAŁALNOŚĆ:

 • udział w konferencjach, opracowywanie artykułów naukowych oraz prezentacji konferencyjnych:
  • II Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Wielowymiarowość zdrowia”, 6–7 grudnia, Skierniewice, 2019: Ciechowicz, Ż., Nowocień, J.: Optymalizacja procesu diagnostyki depresji w kryteriach czasu i satysfakcji z wykorzystaniem systemu ekspertowego,
  • I Konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem gości zagranicznych „Wielowymiarowość zdrowia”, 12-13 października, Skierniewice, 2018: Ciechowicz, Ż., Nowocień, J., Rybak, Ł.: Technologie teleinformatyczne w promocji zdrowia. Wielowymiarowość zdrowia, pp. 153-162, Skierniewice, 2019, ISBN 978-83-61467-80-9
 • wsparcie organizacji warsztatu VR podczas Dnia Maturzysty 2019.
Koło naukowe Securus Koło Naukowe Kanri