konferencje

Uczeń w przestrzeni szkolnej, społecznej oraz medialnej – wyzwania i dylematy

śr, 19.04

19 kwietnia br., odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii „Szkoła – Nauczyciel – Uczeń” pt. „Uczeń w przestrzeni szkolnej, społecznej oraz medialnej – wyzwania i dylematy”.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk Społecznych Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach, we współpracy z Katedrą Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (MS Teams) z uczestnictwem tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła JM Rektor dr Elżbiety Stokowskiej-Zagdan, prof. ANSB.

 

Podczas obrad konferencyjnych poruszone będą obszary tematyczne: 

 • Uczeń wobec wymogów szybko zmieniającego się świata.
 • Sukces edukacyjny współczesnego ucznia.
 • Uczeń dorosły - „Uczeń przez całe życie – idea Lifelong learning”.
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji.
 • Uczeń niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym.
 • Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole.
 • Uczeń z rodziny problemowej, niewydolnej wychowawczo, znajdującej się w kryzysie społeczno-ekonomicznym.
 • Twórczość i kreatywność współczesnego ucznia.
 • Uczeń w przestrzeni wirtualnej i medialnej.
 • Zdrowie psychiczne uczniów w czasach pandemii i kryzysu.
 • Uczeń wobec procesu wyrównywania szans edukacyjnych.
 • Uczeń wobec potrzeby bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
 • Uczeń jako ważne ogniwo współpracy rodziny i środowiska szkolnego.
 • Wartości w wychowaniu młodego pokolenia.
 • Doradztwo edukacyjne w procesie przygotowania współczesnego ucznia do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Uczestnicy konferencji otrzymają w formie elektronicznej certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia https://konferencjauczen.ansb.pl/.