Student

Koło naukowe Ekonomikus

Kontakt

dr Anna Kopytowska

Opiekun koła Ekonomikus

Ekonomikus to koło naukowe kierunku finanse i rachunkowość.

Członkami koła mogą zostać również studenci zainteresowani poszerzaniem wiedzy z zakresu ekonomii i dziedzin ściśle z nią związanych, takich jak finanse, bankowość, rachunkowość i zarządzanie.


Cele realizowane przez koło:

  • podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu finansów publicznych i prywatnych, rachunkowości oraz prawa bankowego i gospodarczego,
  • umożliwienie osobom interesującym się rachunkowością i finansami doskonalenie swoich umiejętności,
  • zapoznanie się z procedurą i etapami zakładania przedsiębiorstwa, systemami rachunkowości w przedsiębiorstwach, funkcją rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz uzyskiwaniem dofinansowań ze środków UE dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • promocja Kolegium Społeczno-Ekonomicznego oraz poszerzanie kręgu osób zainteresowanych rachunkowością i finansami.

 

działalność:

  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym - Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach i firmą audytorską UHY ECA S.A,
  • wykłady w ramach projektu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem,
  • doskonalenie umiejętności zawodowych - obsługa modułów specjalistycznego oprogramowania COMARACH ERP OPTIMA,
  • współpraca przy organizacji imprez ogólnouczelnianych o charakterze promocyjnym, m.in. Dnia Maturzysty, Dnia Finansów i Rachunkowości, targów edukacyjnych,
  • udział w konferencjach i wyjazdach studyjnych.
Koło naukowe Dietetyka Koło naukowe Pedagogia