Student

Badanie po obronie pracy dyplomowej

Badanie po obronie pracy dyplomowej

Szanowny Absolwencie/Absolwentko przed Tobą pierwsza ankieta, badająca losy absolwenta. Materiał z ankiet posłuży nam do zbiorczych zestawień statystycznych dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi

Jaki kierunek studiów Pan/i ukończył/a w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego?

W jakim trybie Pan/i studiował/a?

Gdzie Pan/i mieszka?

Wybierz płeć

Jaka jest Pana/i obecna sytuacja zawodowa?

Która z odpowiedzi lepiej obrazuje Pana/i obecną sytuację zawodową?

Kiedy podjął/podjęła Pan/i pracę, którą aktualnie wykonuje?

W jakim stopniu aktualnie wykonywana przez Pana/ią praca jest zgodna z kierunkiem ukończonych studiów w PUSB

Czy aktualnie poszukuje Pan/i pracy?

Jakie sposoby poszukiwania pracy wykorzystuje Pan/i szukając aktualnie zatrudnienia?

W jakim Stopniu studia na ANSB umożliwiły panu/i zdobycie lub pogłębienie:

Oceń poszczególne elementy w skali 1-5, gdzie 1 oznacza stopień najniższy, a 5-stopień najwyższy.

Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje Pan/i podjąć dalsze kształcenie na studiach?

Planuję podjąć studia

Czy kierunek studiów, który planuje Pani/i podjąć?

Czy w najbliższym czasie planuje Pan/i wziąć udział kursach lub szkoleniach zawodowych?


Informacje