Wykładowcy / Eksperci

dr Piotr Idrian

Zdjęcie Piotr Idrian

Kontakt:

Ikona tytuł naukowy

Stanowisko:

adiunkt

Specjalista w dziedzinie funkcjonowania logistyki w ogniwach łańcucha dostaw, infrastruktury logistycznej i jej wpływu na rozwój lokalny oraz logistyki zwrotnej, ekologistyki i logistyki w sytuacjach kryzysowych. Zajmuje się również tematyką funkcjonowania zarządzania kryzysowego w administracji publicznej oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Specjalizuje się w zagadnieniach:

 • logistyka: funkcjonowanie logistyki w ogniwach łańcucha dostaw, infrastruktura logistyczna i jej wpływ na rozwój lokalny, logistyka zwrotna i ekologistyka
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • funkcjonowanie zarządzania kryzysowego w administracji publicznej

Prowadzone zajęcia:

 • Systemy i infrastruktura transportu,
 • Transport i spedycja
 • Logistyka zwrotna i ekologistyka
 • Logistyka jako źródło przewagi konkurencyjnej
 • Kompetencje logistyczne współczesnego menedżera

Współpracuje z:

 • Samorząd terytorialny (Powiat Skierniewicki, Gmina Maków)

Publikacje:

 • Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
 • Infrastruktura logistyczna jako czynnik warunkujący rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych - skrypt dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

Udział w projektach:

 • Opiekun Koła Naukowego "Securus"

Zainteresowania:

 • literatura faktu
 • doskonalenie kompetencji
 • muzyka
 • żeglarstwo