Informatyka
Kandydat

Informatyka

Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne

Opis kierunku Moduły Programy Możliwości zatrudnienia Wykładowcy Atuty Opłaty Załączniki Aplikacja

Masz pytania?

Biuro Obsługi Studenta

telefon

+48 46 834 40 02

telefon

+48 46 834 40 09

Ikona poziom kształcenia

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Ikona tryb studiów

Tryb studiów:

Stacjonarne, Niestacjonarne

Ikona czas trwania

Czas trwania:

3,5 roku (7 semestrów)

Ikona dziedzina

Dziedzina:

nauki inżynieryjno-techniczne

Ikona dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Ikona tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy:

Inżynier

Opis kierunku

Informatyka to interdyscyplinarny kierunek o profilu praktycznym dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarach grafiki, przetwarzania danych, bezpieczeństwa sieci i bezpieczeństwa systemów komputerowych

Studia na kierunku Informatyka przygotowują do rozpoczęcia kariery zawodowej w biznesie dynamizującym rozwój wielu sektorów gospodarki krajowej i międzynarodowej. Absolwent kierunku Informatyka jest gotów do kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Na tym kierunku:

 • nauczysz się programować w językach: C, C++, C#, Java, SQL
 • pozyskasz umiejętność stosowania kompetencji inżynierskich w procesie tworzenia oprogramowania
 • nauczysz się projektowania, implementowania, wdrażania i administrowania systemami teleinformatycznymi
 • poznasz algorytmy postępowania w zakresie bezpieczeństwa sieci
 • dowiesz się kto podlega ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz jakie obowiązki ona nakłada
 • poznasz przepisy regulujące zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za naruszenie cyberbezpieczeństwa
 • poznasz algorytmy sztucznej inteligencji i nauczysz się stosować je we wspomaganiu rozwiązywania praktycznych problemów
 • dowiesz się jak zaprojektować znormalizowaną relacyjną bazę danych oraz dokonasz jej implementacji
 • nauczysz się tworzyć aplikacje i gry na urządzenia mobilne
 • zaprojektujesz i zaimplementujesz własny system wbudowany
Moduły do wyboru

Grafika i przetwarzanie danych

Moduł przygotowuje studentów do realizacji przedsięwzięć inżynierskich, których produktem są aplikacje bazodanowe, gry komputerowe i środowiska wirtualnej rzeczywistości. Treści kształcenia w ramach modułu dotyczą również cyfrowego przetwarzania sygnałów i zaawansowanych zagadnień sztucznej inteligencji, w szczególności algorytmów uczenia maszynowego i systemów ekspertowych. Ponadto studenci uczą się metod stosowanych do analizy i przetwarzania obrazów oraz poznają narzędzia umożliwiające akwizycję i analizę zjawisk szybkozmiennych.

Bezpieczeństwo sieci i systemów

Moduł przygotowuje studentów do realizacji przedsięwzięć inżynierskich, których produktem są jest bezpieczeństwo sieci i systemów o złożonej topologii. Treści kształcenia w ramach modułu obejmują również diagnostykę, testowanie i badanie niezawodności systemów i sieci komputerowych. Ponadto studenci poznają monitorowanie i prognozowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni i zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa w open source. Ostatnim aspektem, o którym traktuje program kształcenia w ramach tego modułu jest projektowanie czynności kontrolnych i audytowych w środowisku teleinformatycznym .

Programy studiów
pobierz plik Informatyka

Informatyka

Możliwości zatrudnienia - ikona

Możliwości zatrudnienia

 • administracja publiczna
 • instytucje finansowe
 • centra badawczo-rozwojowe
 • przemysł zbrojeniowy
 • szpitale i placówki medyczne
 • własna działalność gospodarcza
Możliwości zatrudnienia - ilustracja
Wykładowcy / eksperci
Zdjęcie wykładowcy Cezary Bolek

dr inż. Cezary Bolek

adiunkt

Ekspert w dziedzinie języków programowania wysokiego poziomu oraz ich zastosowania w systemach analizy danych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych szeroko rozumianą eksploracją danych. Zajmuje się również problematyką komercjalizacji...

Ekspert w dziedzinie języków programowania wysokiego poziomu oraz ich zastosowania w systemach analizy danych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych szeroko rozumianą eksploracją danych. Zajmuje się również problematyką komercjalizacji technologii.

Uczestniczył w stażach jako Visiting Researcher w Ontario Hydro Technology w Kanadzie oraz w Instytucie IC2 na Uniwersytecie Stanowym w Austin, Teksas.

Jest autorem i współautorem monografii i artykułów opublikowanych w czasopismach z listy Web of Science i Scopus.

biogram
Zdjęcie wykładowcy Teresa Jankowska

dr Teresa Jankowska

profesor ANSB

Ekspert w dziedzinie grafiki komputerowej, inicjatorka i sprawczyni powstania Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z projektowaniem użytecznych aplikacji i graficznych interfejsów użytkownika...

Ekspert w dziedzinie grafiki komputerowej, inicjatorka i sprawczyni powstania Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z projektowaniem użytecznych aplikacji i graficznych interfejsów użytkownika, badaniem user experience systemów ICT oraz zastosowaniem pryncypiów matematyki i logiki w teleinformatyce. Autorka artykułów naukowych i rozdziałów książek dotyczących technologii teleinformatycznych i telemedycznych, ujętych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

biogram
Zdjęcie wykładowcy Danuta Rozpędowska-Matraszek

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek

profesor ANSB

Ekspert w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnej w edukacji oraz metod statystyki i ekonometrii przestrzennej wykorzystywanych w analizach społeczno-ekonomicznych. Zajmuje się również tematyką dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, procesami...

Ekspert w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnej w edukacji oraz metod statystyki i ekonometrii przestrzennej wykorzystywanych w analizach społeczno-ekonomicznych. Zajmuje się również tematyką dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, procesami informacyjnymi w zarządzaniu.

Członek organizacji naukowych: Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego (SKAD), Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) oraz towarzystw związanych z zainteresowaniami naukowymi i dydaktycznymi.

Autorka i współautorka monografii oraz publikacji dotyczących zarządzania w opiece zdrowotnej oraz modelowania przestrzenno-czasowego rynku pracy; 45 artykułów naukowych w tym również z afiliacją Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Odbyła 27 szkoleń, posiada ponad 40 certyfikatów poszerzających kompetencje.

Uczestniczyła w 158 konferencjach naukowych i seminariach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, podczas których wygłosiła ponad 40 referatów. Podczas wyjazdów na Konferencje Naukowe zarówno krajowe jak i zagraniczne reprezentuje PUSB na forum wiodących Uczelni w Polsce, zdobywa nową wiedzę z zakresu zastosowań technologii IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem, którą wykorzystuje podczas zajęć ze studentami.

Uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię (konferencjach, szkoleniach i projektach).

 

biogram
Ponadprogramowe atuty
Ikona Spotkania z doradcą

Spotkania z doradcą kariery

dowiedz się więcej

Ikona sekcje sportowe

Sekcje sportowe AZS

dowiedz się więcej

Ikona koła naukowe

Koła naukowe

dowiedz się więcej

Ikona Samorząd studencki

Samorząd studencki

dowiedz się więcej

Ikona projekty ue

Projekty UE

dowiedz się więcej

Opłaty

Czy wiesz, że wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych są bezpłatne?

Odpłatność za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025
KIERUNEK OPŁATA ZA SEMESTR OPŁATA ZA ROK
Informatyka 4380 zł
8760 zł

Jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł (przy aplikowaniu na więcej niż jeden kierunek opłatę uiszcza się tylko jeden raz).

Opłaty za studia student reguluje według Zasad uiszczania opłat za usługi edukacyjne i opłat innych oraz Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i inne opłaty na studiach niestacjonarnych w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne