Wykładowcy / Eksperci

dr Michał Soćko

Zdjęcie Michał Soćko

Kontakt:

Ikona tytuł naukowy

Stanowisko:

adiunkt

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Prowadzi również działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

Specjalizuje się w zagadnieniach:

 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne

Prowadzone zajęcia:

 • Prawo cywilne i handlowe
 • Prawa i obowiązki pracowników i funkcjonariuszy samorządowych
 • Etyka i prawo urzędnicze
 • Materialne prawo administracyjne
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Prawo cywilne z umowami w administracji

Współpracuje z:

 • przedsiębiorcy
 • instytucje publiczne

Publikacje:

 • Soćko M., Provisions of polish law concerning interventions against a family affected by violence - the "blue cards" procedure, its legal nature and practical problems related to application (artykuł złożony do druku).
 • Soćko M., Zmiany w zakresie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (artykuł złożony do druku).
 • Soćko M., Ustawa o pomocy społecznej w świetle nowelizacji z dnia 19.07.2019 r. – wybrane zagadnienia dotyczące samorządu powiatowego, Praca Socjalna 2020, tom 35, nr 4.

Zainteresowania:

 • prawo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji potrącenia i egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz ochrony wynagrodzenia za pracę
 • prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej
 • prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji potrącenia