aktualności

Konferencja „Kariera zawodowa. Nowe horyzonty doradztwa”

cz, 23.11

W środę 22 listopada odbyła się konferencja „Kariera zawodowa. Nowe horyzonty doradztwa”, skierowana do dyrektorów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką doradztwa zawodowego, zorganizowana przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach i Akademię Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Celem konferencji było propagowanie założeń nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz zapoznanie z inicjatywą utworzenia Systemu Doradztwa Zawodowego, będącego częścią projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, którego beneficjentem jest Województwo Łódzkie.

W części wykładowej jednym z prelegentów była dr Grażyna Cęcelek, prof. ANSB, która przeprowadziła wykład – „Doradztwo zawodowe jako ważny obszar procesu wychowania do przyszłości”.

Część warsztatową na temat „Wyznaczanie celów: Kierunek na ścieżce sukcesu” współprowadziła dr Barbara Sikora, adiunkt ANSB.

Fotorelacja