aktualności:
Data publikacji: 25.11.2022

Innowator Branżowej Przedsiębiorczości

Nasza Uczelnia otrzymała tytuł Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości.
Dzięki współpracy z firmą REVAS wprowadzamy Branżowe Symulacje Biznesowe.
W ramach symulacji studenci będą mogli podejmować realne decyzje biznesowe, zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem, tworząc stanowiska pracy, zatrudniając pracowników, ustalając wynagrodzenia, kupując sprzęt, inwestując w reklamę czy ustalając ceny.

Data publikacji: 22.11.2022

Odznaczenia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków dla Dydaktyków ANSB

Dwoje dydaktyków naszej Uczelni zostało odznaczonych przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.
Dr n. med. Joanna Soin, prof. ANSB - Dziekan Kolegium Medyczno-Przyrodniczo -Technicznego otrzymała odznakę Ambasadora Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, natomiast mgr Anna Gorol została odznaczona Złotym Sercem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Odznaczenia zostały wręczone podczas uroczystej gali z okazji 35-lecia działalności Koła Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach.
Prezes Stowarzyszenia - Grażyna Olszewska złożyła podczas wystąpienia, szczególne podziękowania na ręce mgr Anny Gorol, dla niej i jej studentów, za nieocenioną pomoc, jaką niosą członkom Stowarzyszenia w walce ze skutkami tej podstępnej choroby. Wyraziła również nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę Stowarzyszenia z Akademią Batorego.
Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i dotychczasową pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę.

Data publikacji: 21.11.2022

Wizyta przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach

Dziś gościliśmy przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
Podczas spotkania Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego – dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. ANSB podpisała umowę o współpracy z Komendantem Miejskim Policji w Skierniewicach – insp. mgr Wojciechem Dworakiem. Współpraca będzie realizowana m.in. w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych, naukowych i promocyjnych.
Następnie odbyło się spotkanie na auli dla Studentów Akademii Batorego, dotyczące służb mundurowych i pracy w policji.
Dziękujemy za spotkanie i liczymy na owocną współpracę.

Data publikacji: 15.11.2022

Nagrody w konkursie ARP S.A.

Studentki Akademii Batorego zostały laureatkami w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
Patrycja Kostrzewa otrzymała I miejsce za pracę pt. Błędy w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Propozycja własnych rozwiązań.
Patrycja Siekiera otrzymała II miejsce za pracę pt. Wpływ zewnętrznego finansowania na zarządzanie przedsiębiorstwem w branży transportowej.
Obie prace zostały nagrodzone w obszarze zarządzania finansami w przedsiębiorstwie – Edycja IV.
Promotorem obu prac jest dr Ewelina Kiełek-Więcławska.
Serdecznie gratulujemy.

Data publikacji: 27.10.2022

Funkcjonowanie Uczelni w dniu 31.10.2022

W dniu 31.10.2022 Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego będzie nieczynna. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 29.09.2022

Naukowe osiągnięcie dydaktyka naszej Uczelni

Pracownik dydaktyczny naszej Uczelni, Jej absolwent – inż. Łukasz Rybak pod opieką naukową dr hab. inż. Janusza Dudczyka, prof. PUSB oraz dr inż. Radosława Bednarskiego w dniu 27 września 2022 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Dr inż. Łukasz Rybak w swojej dysertacji pt. "Geometryczny podział cząstki danych w klasyfikacji wielowymiarowych zbiorów danych" opracował algorytm sztucznej inteligencji zgodny z obowiązującymi trendami w zadaniach związanych z rozpoznaniem radioelektronicznym oraz walką elektroniczną. Metoda dr inż. Łukasza Rybaka znalazła już praktyczne zastosowanie w zadaniach z obszaru specyficznej identyfikacji źródeł emisji elektromagnetycznej na współczesnym polu walki.

Data publikacji: 14.09.2022

Sukces naukowy Przewodniczącego Rady Uczelni

Przewodniczący Rady Uczelni PUSB prof. dr hab. Witold Stankowski, obronił w Instytucie Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie pracę doktorską pod kierunkiem promotora prof. dr hab. n. prawnych Teresy Gardockiej i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest to drugi doktorat w życiorysie naukowym Profesora.

Data publikacji: 01.07.2022

Utrudnienia w okresie wakacyjnym

Szanowni Państwo,
od 1 lipca do 31 sierpnia br., budynki E i F Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego są zamknięte.
Przy głównych drzwiach obu budynków znajduje się dzwonek. W celu załatwienia spraw w Bibliotece, Biurze Karier lub Biurze Projektu, prosimy dzwonić i czekać na otwarcie drzwi przez pracowników.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wydarzenia Przetargi