Wykładowcy / Eksperci

dr Teresa Jankowska

Zdjęcie Teresa Jankowska
Ikona tytuł naukowy

Stanowisko:

profesor ANSB

Ekspert w dziedzinie grafiki komputerowej, inicjatorka i sprawczyni powstania Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z projektowaniem użytecznych aplikacji i graficznych interfejsów użytkownika, badaniem user experience systemów ICT oraz zastosowaniem pryncypiów matematyki i logiki w teleinformatyce. Autorka artykułów naukowych i rozdziałów książek dotyczących technologii teleinformatycznych i telemedycznych, ujętych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach:

 • projektowanie użytecznych aplikacji informatycznych i graficznych interfejsów użytkownika
 • badanie user experience systemów ICT
 • zastosowanie pryncypiów matematyki i logiki w teleinformatyce

Prowadzone zajęcia:

 • Elementy logiki
 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy projektowania serwisów internetowych
 • Graficzne interfejsy użytkownika
 • Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • Teleinformatyczne systemy w ochronie zdrowia

Współpracuje z:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zainteresowania:

 • doskonalenie: komunikacji międzyludzkiej, kreatywności, inspirowania wyobraźni
 • metody i techniki poszukiwania twórczych rozwiązań
 • długie wycieczki brzegiem morza
 • żeglowanie po Mazurach
 • literatura historyczno-obyczajowa, humoreski i żarty regionalne, kryminał i sensacja