Wykładowcy / Eksperci

dr hab. Maciej Kozłowski

Zdjęcie Maciej Kozłowski
Ikona tytuł naukowy

Stanowisko:

profesor ANSB

Ikona funkcja na uczelni

Funkcja na Uczelni:

wykładowca

Międzynarodowy ekspert w dziedzinie własności pracowniczej i spółdzielczości. Autor wielu publikacji, również obcojęzycznych, z dziedziny partycypacji, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zajmuje się również tematyką makro i mikroekonomiczną, ekonomią społeczną oraz demokracją przemysłową.

Specjalizuje się w zagadnieniach:

 • własność pracownicza
 • spółdzielczość
 • ekonomia społeczna
 • demokracja przemysłowa
 • prywatyzacja
 • źródła finansowania i metody oceny projektów inwestycyjnych
 • finanse przedsiębiorstw
 • bankowość
 • rynek pracy
 • kraje rozwijające się

Prowadzone zajęcia:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Polityka gospodarcza
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Ekonomia menedżerska
 • Business English
 • Źródła finansowania inwestycji gospodarczych

Współpracuje z:

 • PTE

Publikacje:

 • "Development of tourism in Polish poviats in the years 2010–2017", współautor J. Korzeniewski; Quality & Quantity 54(5), 2020, p. 1591-1612; DOI 10.1007/s11135-019-00923-4
 • "Unconventional incentive schemes in tourism enterprises, does it make sense?", Quality & Quantity 54(5), 2020, p. 1613-1632; DOI 10.1007/s11135-019-00924-3
 • "The Third Stream as a New Model of Generating Revenue for Higher Education Institutions in Poland", współautor A. Piotrowska-Piątek, European Research Studies Journal, volume XXIII, issue 2, 2020, s. 260-270; DOI: 10.35808/ersj/182

Zainteresowania:

 • turystyka