Wykładowcy / Eksperci

dr inż. Cezary Bolek

Zdjęcie Cezary Bolek

Kontakt:

Ikona tytuł naukowy

Stanowisko:

adiunkt

Ekspert w dziedzinie języków programowania wysokiego poziomu oraz ich zastosowania w systemach analizy danych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych szeroko rozumianą eksploracją danych. Zajmuje się również problematyką komercjalizacji technologii.

Uczestniczył w stażach jako Visiting Researcher w Ontario Hydro Technology w Kanadzie oraz w Instytucie IC2 na Uniwersytecie Stanowym w Austin, Teksas.

Jest autorem i współautorem monografii i artykułów opublikowanych w czasopismach z listy Web of Science i Scopus.

Specjalizuje się w zagadnieniach:

  • języki programowania
  • analiza danych

Prowadzone zajęcia:

  • Algorytmy i struktury danych
  • Programowanie II
  • Programowanie III
  • Architektura systemów komputerowych

Współpracuje z:

  • Uniwersytet Łódzki

Publikacje:

  • Bolek, C., Marolov, D., Bolek, M. and Shopovski, J. (2020). Revealing Reviewers’ Identities as Part of Open Peer Review and Analysis of the Review Reports. LIBER Quarterly, 30(1), pp.1–25. DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10347
  • Shopovski J., Bolek C., Bolek M. (2019) Characteristics of Peer Review Reports: Editor-Suggested Versus Author-Suggested Reviewers, Science and Engineering Ethics, Vol. 19 2019, DOI 10.1007/s11948-019-00118-y
  • Bolek, M., & Bolek, C. (2014). Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami i finansowanie. Difin, Warszawa.