Administracja

Legia Akademicka V edycja 2021/22

pt, 22.04

W związku z realizacją V. edycji programu Legia Akademicka uprzejmie proszę o przekazanie studentom uczestniczącym w w/w szkoleniu informacji odnośnie możliwości wykonania testu kwalifikacyjnego, uprawniającego do udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber).

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest:
- złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;
- ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet;
- zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać test najpóźniej do dnia 16 maja br. Test dostępny jest na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem https://la.elearning.wp.mil.pl
Dodatkowo w celu uzyskania dostępu do ww. testu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjną z załącznika nr 1 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z załącznika nr 2. Skan lub zdjęcie danych dokumentów kandydaci muszą przesłać na adres e-mail: k.kiniorski@ron.mil.pl

W module cyber planowany jest udział 50 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu. W przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych z punktu widzenia Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, tj.: informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka i inne kierunki pokrewne.

Jednocześnie informuję, iż studenci zakwalifikowani do modułu cyber zostaną skierowani na część praktyczną szkolenia (tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski) do 100. batalionu łączności w Wałczu, która odbędzie się w okresie lipiec – sierpień 2022 r.
Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu od 14 do 26 sierpnia 2022 r.
Do kontaktu roboczego upoważniam p. Karola Kiniorskiego k.kiniorski@ron.mil.pl; 887570913).

Z wyrazami szacunku,
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni