konferencje

Nauczyciel wobec uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w szkole i w jej otoczeniu – możliwości, wyzwania i dylematy

cz, 07.04

GODZINA: 09:30-15:00

7 kwietnia br., odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauczyciel wobec uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w szkole i w jej otoczeniu – możliwości, wyzwania i dylematy” organizowana przez Instytut Nauk Społecznych Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.


Podczas spotkania będą poruszane tematy:

 1. Osobowość i kompetencje współczesnego nauczyciela.
 2. Ewolucja profesji nauczycielskiej oraz funkcji zawodowych nauczyciela.
 3. Istota oraz przejawy nauczycielskiego profesjonalizmu.
 4. Twórczy nauczyciel kreatorem twórczego rozwoju ucznia.
 5. Rola nauczyciela w kreowaniu kariery szkolnej i zawodowej ucznia.
 6. Nauczyciel szkolnej przestrzeni uczenia się opartej na dialogu edukacyjnym.
 7. Specyfika pracy edukacyjnej i wychowawczej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 8. Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej szkoły i wyrównywania szans edukacyjnych:
  • Nauczyciel uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Nauczyciel uczniów dotkniętych problemem nierówności społeczno-ekonomicznych.
  • Nauczyciel w środowisku wielokulturowym.
  • Rola nauczyciela w zakresie wspierania rozwoju uczniów zdolnych.
  • Nauczyciel wobec edukacji ekologicznej i zdrowotnej.
  • Nauczyciel jako kreator bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniów.
 9. Nauczyciel andragog wobec uczenia się dorosłych i wyrównywania szans edukacyjnych w kontekście całożyciowej edukacji.
 10. Cyberprzestrzeń nowym wyzwaniem dla nauczyciela.
 11. Specyfika pracy nauczyciela w czasach pandemii i niepewności jutra.
 12. Dylematy, problemy i wyzwania nauczyciela współczesnej szkoły.
 13. Sukces zawodowy oraz wypalenie zawodowe współczesnego nauczyciela.
 14. Perspektywy rozwoju zawodu nauczyciela.
 15. Specyfika oraz zadania współczesnej edukacji nauczycielskiej.

Zapraszamy Państwa do debaty nad kondycją zawodu nauczyciela w wymiarze przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, nad wyzwaniami stawianymi przed nauczycielami, problemami i trudnościami, z jakimi muszą się zmagać pedagodzy we współczesnym świecie oraz nad perspektywami rozwoju profesji nauczycielskiej. Wymiana myśli i doświadczeń służyć będzie refleksji nad współczesnym uczniem, determinantami procesu jego wychowania i edukacji oraz nad jego przyszłością.