konferencje

Administracja i zarządzanie w funkcjonowaniu nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa - Konferencja

pon, 27.11

W dniach 27 - 28 listopada br., odbędzie się II Studencka Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja internetowa „Administracja i zarządzanie w funkcjonowaniu nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa”.

Organizatorami konferencji są:

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, Skierniewice, Polska

Żytomierski Uniwersytet Państwowy Iwana Franki, Żytomierz, Ukraina

Państwowy Uniwersytet „Politechnika Żytomierska”, Żytomierz, Ukraina

Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina

Akademia Ekonomiczna, Kiszyniów, Republika Mołdavia

Klaipėdos valstybinė kolegija / Higher Education Institution, Kłajpeda, Litwa

Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego, Bułgaria

Celem konferencji jest przedstawienie problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji /przedsiębiorstw oraz adaptacja i efektywność działań związanych ze zmieniającą się sytuacją geopolityczną państw i regionów.

Forma konferencji: on-line (platforma TEAMS)

Język konferencji: polski, ukraiński, angielski, rumuński, rosyjski

Zapraszamy do udziału

Szczegółowe informacje
Szczegółowe informacje - wersja angielska
Program