Kandydat

Wykorzystanie i rola ziół w technologii i żywieniu

Opis kierunku Aplikacja

Rekrutacja:

Termin składania dokumentów:

rekrutacja trwa nadal. Studia ruszą gdy zbierze się wymagana ilość osób

Masz pytania?

mgr Agnieszka Łaszcz-Smętkowska

telefon

+48 46 834 40 06

telefon

+48 602 127 823

Sekretariat:

Akademia Nauk Stosowanych

Stefana Batorego

ul. Batorego 64C, pokój nr 220

96-100 Skierniewice

Ikona poziom kształcenia

Poziom kształcenia:

Podyplomowe

Ikona tryb studiów

Tryb studiów:

Niestacjonarne

Ikona czas trwania

Czas trwania:

1 rok (2 semestry)

Ikona dziedzina

Dziedzina:

Nauki rolnicze

Ikona dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa:

Technologia żywności i żywienia

Ikona tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy:

Opis kierunku

Studia przewidziane są dla absolwentów kierunków kosmetologia, dietetyka, technologia żywności i żywienia, ogrodnictwo, rolnictwo oraz osób zawodowo związanych z przetwórstwem i produkcją żywności, jak i szeroko rozumianej branży HoReCa oraz SPA.

Celem studiów jest przygotowanie uczestnika do pracy z surowcem zielarskim. Podjęcie ww. studiów podyplomowych pozwoli
na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z uprawą, identyfikacją, oceną jakościową, wykorzystaniem kulinarnym, kosmetologicznym i zastosowaniem technologicznym ziół oraz określeniem ich wpływu na zdrowie człowieka.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz do pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z dietetyki
i żywienia człowieka, a także do właścicieli i pracowników salonów kosmetycznych, zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji
z dietetyki, żywienia człowieka i nowoczesnej gastronomii.

Program Studiów

Program obejmuje następujące moduły:
 • Rola ziół w żywieniu człowieka
 • Upraw ziół z morfologią roślin
 • Ochrona ziół 
 • Obróbka ziół
 • Chemia ziół z analizą
 • Gastronomia – zastosowanie ziół w kuchni
 • Wykorzystanie ziół-perspektywy

Czas trwania

 • 2 semestry
 • program studiów realizowany jest podczas dwudniowych zjazdów (sobota/niedziela), które odbywają się co najmniej raz w miesiącu

Zasady rekrutacji

 • kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
 • przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów
 • postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych w ANSB
 • zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać na jeden z adresów mailowych podanych na górze strony

 

Rekrutacja trwa nadal. Studia ruszą gdy  zbierze się wymagana ilość osób.

Wymagane dokumenty:

I Etap:

II Etap:

Organizatorzy

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne

Ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

Kierownik Studiów - dr n. med. Joanna Soin – Dziekan Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Technicznego

email: jsoin@ansb.pl

tel.: 667-712-896

Koordynator: dr inż. Kalina Sikorska-Zimny

email: ksikorska@ansb.pl

Koszt uczestnictwa

STUDIA PODYPLOMOWE
KIERUNEK CAŁE STUDIA
Wykorzystanie ziół
4000 PLN

Istnieje możliwość płatności na raty

 

Dane do przelewu:

PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681
Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
TYTUŁ: studia podyplomowe – Wykorzystanie Ziół, imię i nazwisko

Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne