Pielęgniarstwo
Kandydat

Pielęgniarstwo

Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne

Opis kierunku Programy Możliwości zatrudnienia Atuty Opłaty Załączniki Aplikacja

Masz pytania?

Biuro Obsługi Studenta

telefon

+48 46 834 40 02

telefon

+48 46 834 40 09

Ikona poziom kształcenia

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Ikona tryb studiów

Tryb studiów:

Stacjonarne, Niestacjonarne

Ikona czas trwania

Czas trwania:

2 lata (4 semestry)

Ikona dziedzina

Dziedzina:

nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Ikona dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa:

nauki o zdrowiu (100%)

Ikona tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy:

Magister

Opis kierunku

Pielęgniarstwo to kierunek o profilu praktycznym dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z szeroko pojętą opieką w zdrowiu i chorobie.

Studia na tym kierunku stanowią doskonałe przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu lub podjęcia pracy m.in. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej czy ośrodkach opieki długoterminowej.

Na tym kierunku:

 • zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu, medycznych i społecznych
 • uzyskasz kompetencje potrzebne do samodzielnej i zespołowej opieki nad jednostką lub społecznością
 • nauczysz się pozyskiwać dane w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych pacjentów
 • dowiesz się jak postawić diagnozę pielęgniarską oraz zaplanować i zrealizować zindywidualizowaną opiekę
 • nauczysz się stosować współczesne techniki komunikacji oraz technologie medyczne w opiece zdrowotnej
 • zdobędziesz cenną wiedzę poprzez liczne spotkania i wykłady z praktykami
 • wykorzystasz zdobytą wiedzę poprzez udział w rozbudowanym module praktyk

Po skończeniu studiów jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza, osoby zarządzającej zespołem pielęgniarskim, czy otwarcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług pielęgniarskich.

Programy studiów
pobierz plik Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Możliwości zatrudnienia - ikona

Możliwości zatrudnienia

 • szpitale
 • zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo-lecznicze
 • żłobki i szkoły
 • ośrodki opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej
 • instytucje wojskowej służby zdrowia i służby więziennej
 • samodzielna praktyka pielęgniarska
Możliwości zatrudnienia - ilustracja
Ponadprogramowe atuty
Ikona Spotkania z doradcą

Spotkania z doradcą kariery

dowiedz się więcej

Ikona sekcje sportowe

Sekcje sportowe AZS

dowiedz się więcej

Ikona koła naukowe

Koła naukowe

dowiedz się więcej

Ikona Samorząd studencki

Samorząd studencki

dowiedz się więcej

Ikona projekty ue

Projekty UE

dowiedz się więcej

Opłaty

Czy wiesz, że wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych są bezpłatne?

Odpłatność za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024
KIERUNEK OPŁATA ZA SEMESTR OPŁATA ZA ROK
Pielęgniarstwo (II stopień)
3600 zł
7200 zł

Jednorazowa opłata rekrutacyjna 85 zł (przy aplikowaniu na więcej niż jeden kierunek opłatę uiszcza się tylko jeden raz).

Opłaty za studia student reguluje według Zasad uiszczania opłat za usługi edukacyjne i opłat innych oraz Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i inne opłaty na studiach niestacjonarnych w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne