Student

Koło naukowe Dietetyka

Kontakt

dr n. med. Gabriela Henrykowska

Opiekun koła DietetykaKoło naukowe kierunku dietetyka zawiązało się w drugim semestrze roku akademickiego 2015/2016.

Jego członkowie współpracują z wykładowcami uczelni - specjalistami w swoich dziedzinach, biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach, uczestniczą w projektach, dzięki którym mogą poszerzać zainteresowania związane z dietetyką i promocją zdrowia.

 

Działalność

  • tematyka związana z analizą składu żywności, jej jakością i bezpieczeństwem, wymaganiami normatywnymi oraz czynnikami wpływającymi na skład i jakość żywności,
  • dietoterapia, profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia, żywienie w sporcie,
  • prelekcje i warsztaty dla uczniów skierniewickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników uczelni.

 

sukcesy

  • udział w 4th International Conference on Effects of Pre- and Post-harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities Skierniewice, Poland, June 16-18, 2019,
  • publikacja artykułu pt: „The effect of fragmentation and packaging of dried parsley leaves on selected chemical and microbiological parameters” w cenionym branżowym czasopiśmie naukowym - Journal of Horticultural Research, 2019 - dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu wykładowców: dr inż. Kaliny Sikorskiej-Zimny i dr n. farm. Pawła Lisieckiego.
Koło naukowe Ekonomikus