Bezpieczeństwo wewnętrzne

Międzynarodowe Manewry Patriotyczno-Sportowe 2022

cz, 26.05

Ofertę stowarzyszenia Organizacja Patriota, dedykowana m.in. dla uczestników szkolenia ochotniczego studentów „Legia Akademicka”.

Udział w przedsięwzięciu tylko dla ochotników i całkowicie dobrowolny. Termin zgłoszeń mija w dn. 29 maja.

Ewentualne zgłoszenia chętne osoby przesyłają bezpośrednio do organizatora - stowarzyszenia Organizacja Patriota (osd.patriota@wp.pl).