Administracja

Legia Akademicka - szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa

wt, 09.05

W związku z realizacją VI edycji programu Legia Akademicka studenci mogą wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa ( moduł cyber ).

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania testu kwalifikacyjnego , jest:

  • złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia
  • posiadanie stopnia żołnierza rezerwy ( KORPUS SZEREGOWYCH)
  • Zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia

 

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać test najpóźniej do dnia 19 maja 2023 r. Test jest dostępny na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem https://laa.elearning.wp.mil.pl/.

Dodatkowo w celu uzyskania dostępu do ww. testu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skan lub zdjęcie danych dokumentów kandydaci muszą przesłać na adres e-mail: k.kiniorski@ron.mil.pl

W module cyber planowany jest udział 60 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww testu. W przypadku większej liczby osób z tą sama liczba punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych z punktu widzenia Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni tj. informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka i inne kierunki pokrewne.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu od 14 do 30 sierpnia 2023 r.