Student

Programy praktyk

Stopień / OpiekunKierunek studiów

Kierunek / Rok Studiów

alfabetycznie / od najnowszych

Programy praktyk i załączniki
pobierz plik Program praktyk (Semestr 3 i 4)

Program praktyk (Semestr 3 i 4) 680 KB

pobierz plik Załącznik 1A. Sprawozdanie z odbytych praktyk

Załącznik 1A. Sprawozdanie z odbytych praktyk 19 KB

pobierz plik Załącznik 2A. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych

Załącznik 2A. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych 48 KB

pobierz plik Załącznik 3A. Samoocena studenta/studentki osiągniętych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Załącznik 3A. Samoocena studenta/studentki osiągniętych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 16 KB

pobierz plik Załącznik 4A. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka kierunkowa podstawowa

Załącznik 4A. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka kierunkowa podstawowa 19 KB

pobierz plik Załącznik 5A. Karta obserwacji zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi nauczyciel, obserwuje student

Załącznik 5A. Karta obserwacji zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi nauczyciel, obserwuje student 16 KB

pobierz plik Załącznik A. Tabela zdawcza dokumentów z odbytych praktyk pedagogicznych

Załącznik A. Tabela zdawcza dokumentów z odbytych praktyk pedagogicznych 17 KB

pobierz plik Program praktyk (Semestr 5)

Program praktyk (Semestr 5) 704 KB

pobierz plik Załącznik 1B. Sprawozdanie z odbytych praktyk

Załącznik 1B. Sprawozdanie z odbytych praktyk 15 KB

pobierz plik Załącznik 2B. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych

Załącznik 2B. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych 49 KB

pobierz plik Załącznik 3B. Samoocena studenta/studentki osiągniętych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Załącznik 3B. Samoocena studenta/studentki osiągniętych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 16 KB

pobierz plik Załącznik 4B. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka kierunkowa pogłębiająca

Załącznik 4B. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka kierunkowa pogłębiająca 18 KB

pobierz plik Załącznik 5B. Karta obserwacji zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi nauczyciel, obserwuje student

Załącznik 5B. Karta obserwacji zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi nauczyciel, obserwuje student16 KB

pobierz plik Załącznik 6B. Karta obserwacji zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi student, obserwuje i ocenia nauczyciel

Załącznik 6B. Karta obserwacji zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi student, obserwuje i ocenia nauczyciel 21 KB

pobierz plik Załącznik 7B. Ramowy scenariusz zajęć (lekcji) prowadzonych przez studenta

Załącznik 7B. Ramowy scenariusz zajęć (lekcji) prowadzonych przez studenta 15 KB

pobierz plik Załącznik B. Tabela zdawcza dokumentów z odbytych praktyk pedagogicznych

Załącznik B. Tabela zdawcza dokumentów z odbytych praktyk pedagogicznych 15 KB

pobierz plik Program praktyk (Semestr 6)

Program praktyk (Semestr 6) 713 KB

pobierz plik Załącznik 1C. Sprawozdanie z odbytych praktyk

Załącznik 1C. Sprawozdanie z odbytych praktyk 17 KB

pobierz plik Załącznik 2C. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych

Załącznik 2C. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych 49 KB

pobierz plik Załącznik 3C. Samoocena studenta/studentki osiągnietych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Załącznik 3C. Samoocena studenta/studentki osiągnietych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 16 KB

pobierz plik Załącznik 4C. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka dyplomowa

Załącznik 4C. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka dyplomowa 18 KB

pobierz plik Załącznik 5C. Karta obserwacji i oceny zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi nauczyciel obserwuje student

Załącznik 5C. Karta obserwacji i oceny zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi nauczyciel obserwuje student 16 KB

pobierz plik Załącznik 6C. Karta obserwacji i oceny zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi student, obserwuje i ocenia nauczyciel

Załącznik 6C. Karta obserwacji i oceny zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi student, obserwuje i ocenia nauczyciel 21 KB

pobierz plik Załącznik 7C. Ramowy scenariusz zajęć (lekcji) prowadzonych przez studenta

Załącznik 7C. Ramowy scenariusz zajęć (lekcji) prowadzonych przez studenta 15 KB

pobierz plik Załącznik 8C. Analiza indywidualnego przypadku

Załącznik 8C. Analiza indywidualnego przypadku 24 KB

pobierz plik Załącznik 9C. Projekt edukacyjny

Załącznik 9C. Projekt edukacyjny 24 KB

pobierz plik Załącznik C.Tabela zdawcza dokumentów z odbytych praktyk pedagogicznych

Załącznik C.Tabela zdawcza dokumentów z odbytych praktyk pedagogicznych 15 KB

Programy praktyk i załączniki
pobierz plik Program praktyk (Semestr 3 i 4)

Program praktyk (Semestr 3 i 4) 637 KB

pobierz plik Załącznik 1A. Sprawozdanie z odbytych praktyk

Załącznik 1A. Sprawozdanie z odbytych praktyk 19 KB

pobierz plik Załącznik 2A. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych

Załącznik 2A. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych 49 KB

pobierz plik Załącznik 3A. Samoocena studenta/studentki osiagniętych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Załącznik 3A. Samoocena studenta/studentki osiagniętych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 14 KB

pobierz plik  Załącznik 4A. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka kierunkowa podstawowa

Załącznik 4A. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka kierunkowa podstawowa 19 KB

pobierz plik Załącznik 5A. Karta obserwacji zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi nauczyciel, obserwuje student

Załącznik 5A. Karta obserwacji zajęć (lekcji). Zajęcia (lekcję) prowadzi nauczyciel, obserwuje student 15 KB

pobierz plik Załącznik A. Tabela zdawcza dokumentów

Załącznik A. Tabela zdawcza dokumentów 17 KB

pobierz plik Program praktyk (Semestr 5)

Program praktyk (Semestr 5) 678 KB

pobierz plik Załącznik 1B. Sprawozdanie z odbytych praktyk

Załącznik 1B. Sprawozdanie z odbytych praktyk 15 KB

pobierz plik Załącznik 2B. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych

Załącznik 2B. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych 49 KB

pobierz plik Załącznik 3B. Samoocena studenta/studentki osiagniętych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Załącznik 3B. Samoocena studenta/studentki osiagniętych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 14 KB

pobierz plik Załącznik 4B. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka kierunkowa pogłębiająca

Załącznik 4B. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka kierunkowa pogłębiająca 18 KB

pobierz plik Załącznik 5B. Karta obserwacji zajęć/grupy np. wsparcia/procesu prowadzi wychowawca/terapeuta/socjoterapeuta/instruktor obserwuje student

Załącznik 5B. Karta obserwacji zajęć/grupy np. wsparcia/procesu prowadzi wychowawca/terapeuta/socjoterapeuta/instruktor obserwuje student 15 KB

pobierz plik Załącznik 6B. Karta obserwacji i oceny zajęć. Zajęcia prowadzi student, obserwuje i ocenia wychowawca/terapeuta/socjoterapeuta/instruktor

Załącznik 6B. Karta obserwacji i oceny zajęć. Zajęcia prowadzi student, obserwuje i ocenia wychowawca/terapeuta/socjoterapeuta/instruktor 20 KB

pobierz plik Załącznik B. Tabela zdawcza dokumentów

Załącznik B. Tabela zdawcza dokumentów 15 KB

pobierz plik Program praktyk (Semestr 6)

Program praktyk (Semestr 6) 404 KB

pobierz plik Załącznik 1C. Sprawozdanie z odbytych praktyk

Załącznik 1C. Sprawozdanie z odbytych praktyk 15 KB

pobierz plik Załącznik 2C. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych

Załącznik 2C. Raport studenta/studentki z odbytych praktyk pedagogicznych 49 KB

pobierz plik Załącznik 3C. Samoocena studenta/studentki osiagniętych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Załącznik 3C. Samoocena studenta/studentki osiagniętych w ramach praktyki pedagogicznej efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 14 KB

pobierz plik Załącznik 4C. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka dyplomowa

Załącznik 4C. Ankieta ewaluacyjna studenta/praktykanta praktyka dyplomowa 18 KB

pobierz plik Załącznik 5C. Karta obserwacji zajęć/grupy np. wsparcia/procesu prowadzi wychowawca/terapeuta/socjoterapeuta/instruktor obserwuje student

Załącznik 5C. Karta obserwacji zajęć/grupy np. wsparcia/procesu prowadzi wychowawca/terapeuta/socjoterapeuta/instruktor obserwuje student 15 KB

pobierz plik Załącznik 6C. Karta obserwacji i oceny zajęć. Zajęcia prowadzi student, obserwuje i ocenia wychowawca/terapeuta/socjoterapeuta/instruktor obserwuje student

Załącznik 6C. Karta obserwacji i oceny zajęć. Zajęcia prowadzi student, obserwuje i ocenia wychowawca/terapeuta/socjoterapeuta/instruktor obserwuje student 20 KB

pobierz plik Załącznik 7C. Ramowy scenariusz zajęć (lekcji) prowadzonych przez studenta

Załącznik 7C. Ramowy scenariusz zajęć (lekcji) prowadzonych przez studenta 14 KB

pobierz plik Załącznik 8C. Analiza Indywidualnego przypadku

Załącznik 8C. Analiza Indywidualnego przypadku 16 KB

pobierz plik Załącznik 9C. Projekt edukacyjny

Załącznik 9C. Projekt edukacyjny 23 KB

pobierz plik Załącznik C. Tabela zdawcza dokumentów

Załącznik C. Tabela zdawcza dokumentów 15 KB

Uznanie efektów uczenia Doradztwo zawodowe